fredag 27 september 2013

Fredad i gränszonen

I gränszonen mellan Nord- och Sydkorea finns det ett område, den sk demilitariserade zonen, där människans åverkan är mycket liten. Det har gjort att många djur har fått chans att leva och i detta skyddade område. Denna film berättar om detta djurliv.

Den demilitariserade zonen delar Koreahalvön i två delar och löper längs den 38:e breddgraden. Den är 248 km lång och 4 km bred, 992 km2 dvs motsvarande en tredjedel av Blekinge.

Likheterna med platsen i Finland dit jag rest vid ett par tillfällen för att fotografera björn och järv är stora. Det ligger i gränsområdet mellan Finland och Ryssland. På den ryska sidan går gränsstaketet ca 10 km in i landet. På den finska sidan finns ett område med tillträdesförbud och kameraövervakning. Detta ger också djurlivet ett unikt tillfälle att frodas, vilket man tydligt ser på stammarna av björn, järv, varg och lo.

Programmet om Koreahalvön är tillgängligt till 4 oktober. Är även tillgängligt i mobilen.

Ett liv i vapnens skugga

Svarthuvad kungsfiskare, Halcyon pileata, exempel på
djurart i den demilitariserade zonen
Foto: Sumeet Moghe
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar