söndag 17 juni 2018

Söndagstips: Rödbergsfortet i Boden

Bodens fästning. Många har hört talas om den, inte så många vet vad det är och ännu färre har sett hela fästningen. Vi har varit på besök i Rödbergsfortet, som var ett av de fem huvudfort som utgjorde Bodens fästning. De övriga var Degerbergsfortet, Gammelängsfortet, Mjösjöfortet  och Södra Åbergsfortet. Dessutom fanns tre mindre fortifikationer, samt stödfunktioner som artilleribatterier, radiosamband, med mera.

Bodens fästning kom på tal redan 1809 när Sverige förlorade Finland till Ryssland. Plötsligt hade vi vår arvsfiende vid Torneälven, vilket inte kändes speciellt bra. 1824 lade en överste Peyron fram förslag om att preparera Luleå positiion till ett oövervinnerligt försvar. Han vann inget gehör för planerna då, men 1887 togs planerna upp igen och man fann att Boden var det bästa stället att förhindra en invasion landvägen från norr. Totalt planerades sex tunga fort, men ett fick strykas på grund av att man redan på den här tiden hade svårt att göra korrekta kalkyler för byggprojekt. Det skulle också visa sig att det hela blev mer än dubbelt så dyrt mot vad som budgeterats, trots att man alltså drog in ett helt fort.

1901 började huvudforten byggas, alla på samma gång. 1908 stod Rödbergsfortet klart i sitt första steg. Sedan kom det att byggas ut med logement för infanteri för närskydd, sjukvårdsavdelning, med mera. Detta stod klart 1916.

Enda sättet att komma in i fortet är med en guidad visning. Det finns många gångar och rum och det skulle vara omöjligt att släppa besökare fritt. Vår guide var fd stambefäl inom pansartrupperna och talade kunnigt och passionerat om ämnet.

Vårt betyg blir klart sevärt! Och ha i minne när du står och tittar på de ursprängda vallgravarna och bergsalarna att varenda hål som borrats för att spränga, med dynamit utanpå berget och med svartkrut inne i berget, borrades för hand. Med en borr som hölls i med händerna och med 2, 3 eller 4 släggor som slog på borren.

Öppettiderna för 2018 är när detta skrivs inte släppta ännu, men med nedanstående uppgifter från 2017 får man en uppfattning om vad som kommer att gälla:

Öppnade 26 juni och stängde 13 augusti. Dagliga visningar kl. 11, 12, 13 och 14.

Entréavgifter
Vuxen: 110 kr
Barn och ungdomar 7-15 år: 60 kr
Barn under 7 år: gratis

/Christer

Marketenteriet på bergets topp, där man idag köper biljetter till visningar,
köper fika, böcker, med mera. 

Vallgraven

Hjässan

Utsikten mot grannfortet, som jag tror var Degerbergsfortet

Boden, med Luleälven