fredag 30 december 2016

Matt Granger flyttar

Jag har under ganska många år nu följt Matt Granger på YouTube. Från början kallade han sig "That Nikon Guy", men för ett par år sedan började han använda enbart sitt eget namn som "varumärke" istället. Han ville inte låta tittarna tro att han varken hade någon affärsrelation med Nikon eller att han enbart använde Nikon-utrustning.

Strax före Lucia meddelade Matt att han stänger sin studio i Sidney och flyttar till New York. Hans verksamhet har under flera år mest bestått av resor, workshops, videokurser och uppdrag på annan ort än hemma i Sidney, och i en video berättar han om de möjligheter han ser med att utgå ifrån New York istället för Sidney. Det verkar vara ganska nära förestående, och det pågår utförsäljning av utrustning på Matts ebay-konto.

Vi hoppas förstås att det ska fortsätta komma mycket bra material även i fortsättningen och kommer att följa Matts äventyr.

Matts kanal YouTube Matt Granger

Matt Granger till höger, tillsammans med en workshopdeltagare
Foto: Jojo Nicdao, licensierad under Creative Commons, CC-BY 2.0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar