fredag 2 december 2016

Citat av Elliot Erwitt

To me, photography is an art of observation. It's about finding something interesting in an ordinary place... I've found it has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them.

För mig är fotografi konsten att betrakta. Den går ut på att finna något intressant på en i övrigt vanlig plats. Jag har märkt att det har lite att göra med sakerna du ser men allt att göra med hur du ser dem.

Elliot Erwitt
Född 26 juli 1928 i Paris, av rysk-judisk härkomst. Medlem av Magnum sedan 1954

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar