söndag 10 januari 2016

Ny dom mot kameradrönare

Kammarrätten har för första gången avlagt en dom gällande kameradrönare. Som ni kanske minns skickade Kammarrätten i Göteborg tillbaka ett fall till Förvaltningsrätten. Man kom inte med en egen dom utan skickade tillbaka det till Förvaltningsrätten för ny behandling där. Kammarrätten i Jönköping däremot ändrar på en tidigare dom i Förvaltningsrätten i Linköping, och anser i sin dom att det för att filma och fotografera med drönare på platser dit allmänheten har tillträde krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen. I tillståndet kan det finnas villkor om exempelvis tid och plats där fotografering får ske.

Noterbart är att båda kammarrätterna anser att en drönare ska anses ha en varaktigt uppsatt kamera, vilket har diskuterats flitigt. Den andra stora saken har varit om man ska anse att drönarens kamera är manövrerad på plats eller inte, vilket Kammarrätten i Jönköping anser att den inte är, och att kameran därmed uppfyller samtliga förutsättningar för en övervakningskamera som kräver tillstånd enligt Kameraövervakningslagen.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ska vi tro att fortsättning följer?

/Fotofyndet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar