tisdag 12 januari 2016

AJSF 37 Viggen

AJSF 37 Viggen var ett svenskt stridsflygplan med fotospaning som huvuduppgift. Ursprunget fanns i SF 37, vars prototyp flög 1973. Flygplanet är i stort sett samma som AJ 37, men nospartiet är kraftigt omgjort för att kunna rymma kameror för fotografering i dagsljus och i mörker. Totalt finns sju kameror ombord. Eftersom nosen på Viggen normalt sett rymmer radarutrustning, fanns det på SF 37 ingen plats för någon sådan. Därför uppträdde den i allmänhet tillsammans med havsspaningsversionen SH 37. SH 37:an letade upp mål över havet, och SF 37:an dokumenterade dem. Över land kunde SF 37:or ibland uppträda i rote tillsammans. SF 37 levererades mellan 1977 och 1980, i ett totalt antal av 28 stycken.

För att förlänga den taktiskta livslängde på fotospaningsversionen i väntan på Gripen-programmet, så gick 13 av de totalt 28 individerna igenom ett modifieringsprogram mellan 1995 och 1997. Programmet avsåg att ge flygplanen JAS-kapacitet, eller multirollkapacitet, dvs kunna lösa flera olika uppgifter på samma uppdrag. JAS betyder Jakt, Attack, Spaning, och fotospaningsversionen kom efter modifieringen att heta AJSF 37, och hade förutom kamerautrustningen möjlighet att bära sex robotar av typerna Rb 24, Rb 24J eller Rb 74. Återigen satte det faktum att flygplanen saknade radar ramar för användningsområdet, då flygföraren var tvungen att ha visuell kontakt med målet innan denne kunde avfyra en robot.

Kamerautrustning: 
3 × SKa 24C/120
1 × SKa 24C/57
2 × SKa 31/600
1 × VKa 702

Samt i förekommande fall i MSK (mörkerspaningskapsel):
3 × SKa 34/76 (MSK V)

AJSF 37 fanns placerade vid Blekinge flygflottilj F 17 Kallinge och Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. De var i tjänst fram till 2005.

Läs också om hur det kunde vara att flyga spaning under kalla kriget i Spaningsuppdrag med dödlig utgång

/Fotofyndet

Nosen på en SF 37. Teknikland, Östersund
Foto: Christer Hägglund

Kamera på en SF 37. Teknikland, Östersund
Foto: Christer Hägglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar