tisdag 19 januari 2016

F 11, spaningsflygflottiljen

F 11:s första flygplan, inlånade B 3
Junkers från F 1 i Västerås.
Foto: Christer Hägglund
Södermanlands flygflottilj, F 11, i Nyköping är den enda flygflottiljen vi haft i Sverige som varit en renodlad spaningsflottilj. F 11 bildades genom ett försvarsbeslut 1940, på förslag från ÖB Olof Thörnell. I förslaget hade Thörnell tagit upp bildandet av en spaningsflottilj, F 11, två bombflottiljer, F 12 Kalmar och F 14 Halmstad, och två jaktflottiljer, F 13 Norrköping och F 15 Söderhamn. 19 december 1940 togs riksdagsbeslutet angående F 11 och man beslutade att flottiljen skulle förläggas till krigsflygfält 11 utanför Nyköping. Den 1 juli året därpå startade verksamheten, med provisorisk inkvartering för stab och personal.

Flottiljens uppgift var att samla stategiska underrättelser till rikets ledning och försvarsstaben. Till en början var flottiljen utrustad med ett antal B 3 Junkers som lånats från F 1 Västerås. I och med att 4 fjärrspaningsdivisionen överfördes från F 3 Malmslätt började det nya spaningsflygplanet Caproni Ca.313, med svensk benämning S 16, tillföras den nya flottiljen. I april 1943 bestod flottiljen av tre spaningsdivisioner, samtliga utrustade med S 16.

Caproni Ca.313 (S 16)
Alla S 16 (och övriga varianter av Capronin) skrotades eller blev skjutmål.
På bilden syns en fullskalemodell byggd för TV-serien "Tre kärlekar".
Står på Flygvapenmuseum.
Foto: Christer Hägglund

Efter att S 16 skrotats ut i och med krigsslutet pga sina mycket speciella flygegenskaper och därmed följande olyckor, beväpnades flottiljen med Saab 18. Spaningsversionen S 18A var utrustad med kameror och kunde förses med spaningsradarkapsel.


Saab 18. Fanns i version som bombplan, B 18, och spaningsplan, S 18A.
Foto: Christer Hägglund
I försvarsbeslutet 1948 beslutades att F 2 Hägernäs skulle upphöra och F 3 Malmslätt skulle omorganiseras till en jaktflottiljs, stod F 11 ensam kvar som spaningsflottilj. I samband med detta tillfördes också F 11 50st nyinköpta Supermarine Spitfire PR Mk XIX, som inköpts från Storbritannien och som i Sverige gavs namnet S 31. I och med omorganisationen kom flottiljen att hantera alla former av flygspaning. Flottiljen utökades också med en fjärde spaningsdivision, viljet gjorde den till Flygvapnets största flottilj. Organisationen innehöll nu en operations- och en underrättelseavdelning, med underlydande underrättelseplutoner. Läs mer om en operation med en S 31 och personal från F 11 i inlägget Spaningsfotografering över Sovjet

S31 Spitfire på Flygvapenmuseum
Foto: Christer Hägglund
1954 var det åter dags för ombeväpning, S 29C Tunnans intåg gjorde att F 11 tog steget på allvar in i jetåldern. Redan fyra år senare var det dags att ombeväpna två divisioner, då man tillfördes 44st S 32 Lansen. Lansen blev huvudtyp för dessa två divisioner fram till flottiljens avveckling.

SAAB 29 Tunnan, i spaningsutförande (S29 C) på Flygvapenmuseum
Foto: Christer Hägglund
1962-63 deltog två av F 11:s S 29:or i 22 U.N. Fighter Squadron (F 22), i den FN ledda missionen i Kongo. I augusti 1965 var det dags för de två divisionerna som fortfarande flög S 29C Tunnan att ombeväpna. Nu var det den moderna S 35C Draken som gjorde sin entré. S 35C Draken tillverkades i totalt 59 exemplar och dessa fördelades på två divisioner på F11 och en division på F 21 Luleå. Som kuriosa kan nämnas att spaningsversionen av Draken var den som hade längst aktionsradie av alla drakenvarianter, med sina fälltankar.

SAAB 32 Lansen, här i attackutförande (A 32) på Flygvapenmuseum.
Foto: Christer Hägglund

1974 överförs Flygvapnets Underrättelseskola till Nyköping och verksamheten utökades därmed igen. Glädjen var dock kortvarig då det redan 1975 togs beslut om nedläggning för F 11 och F 12 Kalmar. Bakgrunden var att man ansåg att spaningsresurserna av beredskapsskäl skulle omfördelas på andra flottiljer, och att de uppgifter som de då totalt fem spaningsdivisionerna, fyra vid F 11 och en vid F 21 Luleå, skulle kunna lösas av tre divisioner. Dessutom anåg man att de flygplan som fanns vid F 11, S 32 Lansen och S 35 Draken, under 1980-talet skulle komma att ersättas med SH 37 och SF 37 Viggen. Riksdagen beslutade därför att Södermanlands flygflottilj skulle avvecklas senast halvårsskiftet 1980.

Vid avvecklingen överfördes 3:e och 5:e divisionerna till F 13 Norrköping, där dessa bildade en ny spaningsdivision. Delar av 1:a och 2:a divisionerna överfördes till F 17 Kallinge, där de uppgick i en ny spaningsdivision (4:e divisionen fanns ej som benämning då den vid de andra av Flygvapnets flottiljer utgjorde en utbildningsenhet).

Sedan 1991 finns ett förbandsmuseum på Skavsta flygplats och sedan 1995 driver Nyköpings Flyghistoriska Förening verksamheten på muséet.

Spaningsflygplanen som tjänstgjorde på F 11 var:
B 3 Junkers, 1941-1943, 1945-1946
S 14 Fieseler Fi 156 Storch, 1947-1961
S 16 Caproni Ca.313, 1941-1945
S 9C Seversky Republic EP-1A Model 106, 1945-1949
S 18A Saab 18, 1946-1959
S 31 Supermarine Spitfire PR Mk XIX, 1948-1955
S 29C Saab 29 Tunnan, 1954-1966
S 32C Saab 32 Lansen, 1958-1978
S 35E Saab 35 Draken, 1965-1979

/Christer Hägglund

2 kommentarer:

 1. Hej,

  Fotot av Tunnan på FV Museum har fel bildtext: "SAAB 29 Tunnan, här i jaktutförande (J29) på Flygvapenmuseum".

  Flygplanet är en S 29C, alltså spaningsversionen som fanns på F 11 och F 21. Man ser det lätt på 1) Den svarta rektangeln längst ner/bak på fenan (bakomvarningsradarn som S 29 var ensam om), den något uppsvällda buken under nosen (utrymme för kameror) och det lilla runda fönstret halvvägs ner på kroppen under frontrutan (kamerafönster för SKa 16).

  Bästa hälsningar,

  Joachim Smith

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Joachim!

   Tack för din information. Jag ska uppdatera innehållet, du har helt rätt.

   Mvh
   Christer

   Radera