söndag 30 april 2017

Söndagstips: Motorshowen i Sundsvall

SHRA Sundsvall, klubben som arrangerar tävlingar i dragracing och drifting på Sundsvall Raceway, arrangerar i år även en motormässa. Det är 20 års-jubileum av Motorshow -97 som är orsaken till att man kör en mässa i år. 6-7 maj är det dags, i samband med den stora Vårmässan. Platsen är Gärdehov i Sundsvall och showen kommer enligt uppgift att innehålla ett 100-tal av våra allra finaste fordon. Hot Rods, 50-tal, 60-tal, muskelbilar, custorms, dragracingbilar, driftingbilar och mycket annat. Motorklubbar får monterplats för att presentera sin verksamhet.

Missa inte denna fina utställning nästkommande helg, alltså 6-7 maj.

Tänk på att vara ute i tid. Vårmässan är ett mycket populärt evenemang som alltså arrangeras tillsammans med motorshowen. Så långa köer kan förekomma.

Jag hoppas att vi ses där!

/Christer

Bild från en annan motormässa i Gärdehov för ett par år sedan.
Foto: Christer Hägglund

Foto: Christer Hägglund

lördag 29 april 2017

Ny handläggare för spridning av flygbilder

Sedan en tid är Lantmäteriet den som handhar frågor om vilka flygbilder som får spridas och inte. Det är ju nämligen så att flygbilder, eller andra typer av registrering av geografisk information som det heter, inte får spridas utan tillstånd. Tidigare handlades dessa ärenden av den MILO-stab som du hörde till, där MILO var en indelning av Sverige i militärområden. Min MILO-stab fanns i Boden och jag vände mig därför dit för ett antal år sedan och ansökte om det som då hette Självgranskningsrätt för flygbilder. Det innebar att jag inte behövde ansöka om tillstånd för varje bild utan istället tog på mig ansvaret själv att inte sprida sådana bilder som inte fick spridas. Idag finns inte det begreppet längre, men däremot finns ett antal undantag från tillståndskravet.

Enligt 9 § lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det är förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information; Om förhållanden i ett visst vattenområde eller viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag för sjöar, vattendrag och kanaler, eller Över andra delar av svenskt territorium om informationen inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

På Lantmäteriet finns en broschyr med information om detta som du bör läsa om du omfattas av tillståndskravet. Vi tar inget ansvar för eventuella missförstånd eller feltolkningar. Under 2 kapitlet i denna broschyr finns det information om vad som är undantaget från tillståndskravet. Exempel på sådana undantag är:

Offentlig plats
enligt 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen (1993:1617)

Här avses exempelvis men inte enbart, allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats
andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Område för offentlig tillställning
enligt 2 kap. 3 § ordningslagen

Med offentlig tillställning enligt denna lag avses tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg,marknader och mässor, samt andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Anläggning för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser järnvägsområden och begravningsplatser som enligt lokal föreskrift ska jämställas med offentlig plats.

För att få reda på om något av ovanstående områden och platser kan jämställas med offentlig plats och undantas enligt punkt ovan måste man kontakta aktuell kommun alternativt leta upp kommunens föreskrifter på Internet eller i tryckta publikationer.

Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar.

Här avses det område som naturligt avgränsas av själva golfbanan och tillhörande anläggningar.

samt ytterligare ett antal undantag.

Det ska alltså finnas en medvetenhet om att ett förbud finns mot att publicera flygfoton, även sådana från drönare, men att det finns undantag. Läs på och se om dina foton omfattas av undantagen. Om inte finns det i samma broschyr information om hur man ansöker om tillstånd.

Mer information: Lantmäteriet om spridningstillstånd

/Christer

Flygfoto taget i samband med en skogsbrand. Fotografen
innehade vid tiden för fotograferandet så kallad själv-
granskningsrätt, då utfärdad av MD N i Boden.
Foto: Christer Hägglund

fredag 28 april 2017

Raster till softboxen

Har precis investerat i ett raster, eller grid som det också kallas, till min Deep Octa, den åttkantiga softboxen. Orsaken till att man använder ett raster är att man kan styra ljuset från softboxen på ett bättre sätt då, och minska spill på sådant som man inte vill ha ljus på.

I dagsläget har jag raster till två av mina softboxar, dels en 30x150 cm, och nu även till den åttkantiga 120 cm-boxen.

Softbox eller deep octabox med raster
Deep octa med raster

torsdag 27 april 2017

Hur gör du för att inte fastna?

Såg en diskussion i ett fotoforum nyligen där en medlem frågar om böcker att läsa. Frågeställaren hade viss erfarenhet, han kunde kameran och de tekniska bitarna och kunde lite grundläggande om komposition. Ändå kände han att han hade fastnat och ville ha boktips för att komma vidare.

Just det där med att komma vidare är ju ett problem. Från början när man lär sig fotografera är inlärningskurvan brant. Man är nöjd om något i bilden är skarpt. Sedan är man nöjd när rätt sak i bilden är skarp. Sedan vill man lära sig att kontrollera skärpedjupet. Och så vidare. Det går fort framåt, och man ser tydliga förbättringar i bilderna. Men som man ofta visat så går inlärningen inte i en rät linje uppåt, utan snarare i trappsteg. Man lyfter sig till en ny nivå, sedan blir man bekväm på den nivån och lär sig behärska den, då lär man sig något nytt och lyfter sig till nästa nivå. Problemet är att det krävs mer och mer arbete och engagemang för att lyfta sig till nästa nivå.

Hur ska man då göra för att få inspiration till att nå nästa nivå? Och kanske också för att få kunskaperna som lyfter upp en till den nivån.

Bildkritik

På nätet
Att få kritik på sina bilder är alltid bra, om den ges på rätt sätt. Problemet är, enligt mitt tycke, att få bra kritik. Det finns bildpooler på ex.vis Fotosidan. Men där sitter ett antal människor, som du ibland inte vet mycket om, och har väldigt lätt för att komma med åsikter som inte sällan är dåligt underbyggda. Det kan också sitta mycket i VEM du är, snarare än hur din bild ser ut. Internettrollen finns överallt. Om du lär dig att sålla så kan du använda den här varianten, men du får inte ta åt dig av alla stollar.

Fotoklubben
I vår fotoklubb märkte vi lite av det omvända mot trollen i bildkritikpoolerna på nätforumen. När vi hade en programpunkt som gick ut på att en medlem lämnade in en bild och de andra på mötet skulle komma med konstruktiv kritik, så uteblev kritiken. Det är känsligt att kritisera en bild som någon tagit, när denne någon sitter bredvid dig. Någon enstaka gång fick vi igång bra diskussioner som var konstruktiva, men för det mesta inte.

Mentor
Känner du någon erfaren fotograf som kan bli din mentor? Eller är du med i en fotoklubb där det finns erfarna medlemmar som kan hjälpa till? Eller vågar du fråga en lokal yrkesfotograf om hjälp? Hittar du en bra mentor är det här ett säkert sätt till goda kunskaper och framgång.

Fototävlingar
Att vara med i tävlingar kan vara ett sätt att lära sig. Kan vara, skriver jag, för det är inte säkert. Jag har varit med i juryn för ett antal fototävlingar nu, och det är då vanligt att förutsättningarna lyder "Välj ut 1-10 och skriv kommentarer på dessa.". I samtliga fall där jag har haft möjlighet så har jag skrivit kommentarer på alla inlämnade bilder. Det kan ha varit kortfattade kommentarer ibland, andra gånger längre. Men min tanke med det är att det inte är de 10 bästa som har bäst chans att tillgodogöra sig mina åsikter, utan kanske de 5-10 på slutet av resultatlistan. Annars får man lära sig genom att skicka in bilder, se vilka som går bra, analysera innehållet, ta nya, vara med i nya tävlingar, och så vidare.

Böcker
Det finns mycket kunskap i böcker. Är du en av dem som kan läsa och sedan omvandla detta till praktiskt kunnande så är det bara att börja plöja. Att varva böckernas tips med egna försök är nog alltid det bästa.

Har du egna tips? Maila in till oss eller skriv en kommentar här nedan. Vår e-post är info snabela fotofyndet.se

/Christeronsdag 26 april 2017

Värde på analog utrustning

Jag har många, många gånger fått frågan av vänner och bekanta om deras, deras föräldrars eller andras analoga utrustningar är värda något. Ofta dessutom med ganska diffusa beskrivningar. "Pappa har en gammal kamera. Han har flera objektiv till den. Är den värd något?"

Jag möter oftast sådana frågor med motfrågor. Vilket märke är det? Vilken modell? Är det normala konsumentmodeller är värdet i det närmaste noll, medan om det är gamla proffsmodeller kan finnas ett visst värde i dem. Om det är exempelvis Canon och objektiven har autofokus kan objektiven gå att sälja till ett rimligt pris. Detsamma gäller Nikon, som haft samma objektivfattning föredömligt länge.

Sentida analog kamera som har ett värde nära noll.
Av Ham12343 - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Link


Blixtar är en ganska rörig historia. För Canon, som jag själv använder och därför känner till mest om, är det så att blixtkontrolltekniken, eller protokollet, TTL har uppgraderats några gånger. Man måste gå på modellerna som heter EX för att få E-TTL eller E-TTL II, och inte de äldre modellerna som heter EZ, då dessa har ett äldre protokoll som heter A-TTL.

För riktigt gamla kameror är läget ett annat. Där finns det många modeller som faktiskt säljs dyrt, till samlare och muséer. Svårt att dra en gräns, men kameror fram till 50-60-tal kan räknas hit.

Kameror av den här typen kan ha ett värde, om den är i gott skick
Foto: George Hodan, bilden är public domain

Om du har en analog utrustning så kan du nog räkna med att värdet rör sig mot noll, och bli positivt överraskad om det visar sig att den är värd något. Men om du vill få ut det mesta av en försäljning, så är min rekommendation att sälja delarna, dvs kamerahus, objektiv, blixt, etc, var för sig i auktioner på Tradera.

Lycka till!

/Christertisdag 25 april 2017

Behändig grill för kameraryggsäcken

Snart börjar utesäsongen på allvar, och oavsett om man fotograferar djur, natur, människor eller något annat så lockas man efter den långa vintern av att vara utomhus. Om man är utomhus länge så är det alltid skönt att kunna äta något. För den som alltid vill ha möjligheten att grilla harYouTube-kanalen BuzzFeed Nifty något för Gör-det-självaren: En grill som i princip inte tar någon plats alls i ryggsäcken. Materialet består av kopparrör, 1st 19 mm x 300 mm, 1st 16 mm x 300 mm och 11st cykelekrar.

Se hur man gör i klippet nedan. Smaklig grill!

måndag 24 april 2017

Mina bilder i DIFO 2017

Den 9 april var det redovisning av resultaten i årets upplaga av MND DIFO, dvs distriktsmästerskapen i foto i MellanNorrländska Distriktet. Redovisningen skedde i Marmaverken utanför Söderhamn, arrangerat av Söderhamns Kameraklubb. Tävlingen hade tre klasser, A monokrom påsiktsbild, C färg påsiktsbild och D digitalbild. Domare i klass A och D var fotografen Tobias Fischer och i klass C Christina Hedquist och Eilert Andersson. Christina med bakgrund inom tidningsbranschen och Eilert från den grafiska branschen med många år på olika tidningar.

Medlemmarna i Sundsvalls Fotoklubb fick totalt 19 bilder antagna.

Mitt eget deltagande resulterade inte i något antagning, och nedan visas bilderna som jag deltog med.

Klass A
Monokrom påsiktsbild

Bröllopet
Modeller: Cilla Skoglund och Johan Warnstad Sund

Fakiren Khan
Medeltidsmarknaden i Kälen

Erika Jonsson
Happy Days Rock n Roll WeekendKlass C
Färg påsiktsbild

Marcus Edblom
Onsdagsbus, Mittsverigebanan

Fredrik Jonsson, Co-pilots

Eld och norrsken


Klass D
Digital bild

Fyrvaktarens dotter
Modell: Cilla Skoglund

Eldspiral

Solnedgång


söndag 23 april 2017

Söndagstips: Louvren

Grand Louvre, eller till vardags Louvren, är det största franska nationalmuséet, världens mest besökta museum. Det anses också vara ett historist monument i sig självt. Samlingarna är imponerande och det anses vara ett av världens absolut främsta konsmuseum. Några av de mest kända verken är da Vincis "Mona Lisa" och "Venus de Milo" som är en vit marmorstaty gjord av Alexandros från Antiochia ca 130 före Kristus.

Louvren byggdes från början som kungligt palats för Filip II August ca 1190, och placerades i ena änden av paradgatan Champs-Élysées. Den nuvarande delen började byggas 1535 och från 1793 är slottet museum. Mitt på gårdsplanen står idag Louvrepyramiden i glas, som bland annat syns i filmatiseringen av Dan Browns roman Da Vinci-koden. Browns roman ledde till att Louvren fick ett ökat antal besökare och har varit Paris mest besökta monument med sina 7,3 miljoner besökare (2005).

lördag 22 april 2017

Ljus som visar, skuggor som döljer

Några bilder från ett projekt för några månader sedan.

Ljussatt uppifrån/bakifrån med en softbox 30x150cm (1'x5') med grid och en batteridriven studioblixt. Grid, eller raster, används för att styra ljuset och minska spillet som lyser upp delar man inte vill ha ljus på. Ett engelskt uttryck när man använder ljus på det här sättet är "Reveal and conceal", avslöja och dölj på svenska. Låt ljuset falla på de delar du vill visa eller avslöja, reveal, och låt skuggorna ta över delarna du vill dölja, conceal.

Modellen vill vara anonym.
fredag 21 april 2017

Nödvändigt med backup

Läser på ett stort forum om en medlem som tappat bort ca 30.000 bilder på grund av en extern hårddisk som kraschat. Två olika företag hade tittat på disken och sagt att det var extra svårt att få ut förlorade data ur den modellen och medlemmen ville ha hjälp med tips om duktiga företag. Fler medlemmar berättade då om sina erfarenheter, där man tappat bort upp till 250.000 bilder och där återställandet hos expertföretagen kostat upp till 12.000 kr.

Jag har sagt det förut, men det är värt att säga det igen: Fundera igenom och skaffa dig ett backupsystem som du tycker fungerar och framförallt, ett som du kan leva med. För det spelar ingen som helst roll vilket bra och genomtänkt system du har, om du inte använder det.

Några förslag till lösningar är följande. Själv använder jag ett system med en QNAP NAS i nätverket hemma. Där lägger jag alla bilder, både original och editerade bilder. Diskarna i NAS:en är satta i RAID, så att alla data finns på flera diskar. Dessutom är det hårddiskar som är speciellt avsedda för att gå i en NAS, det vill säga dygnet runt, året runt. Detta till skillnad från vanliga hårddiskar som är specade för att gå 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan i 3-4 år. För att skydda mig vid brand eller inbrott har jag dessutom en NAS på en helt annan plats, i en annan kommun, ansluten till 100 Mbit-fiberinternet. Dit skickar jag upp bilder med jämna mellanrum. Denna NAS är bara ansluten till internet när jag vill backa upp, så risken för intrång är liten. Det tar sin lilla tid att skicka upp filer via 100 MBit, men det gör inte så mycket om datorn står och tuffar på med det över en natt. På så vis har jag nästan alltid alla bilder på minst tre hårddiskar.

Ett annat alternativ som kan vara praktiskt om man inte fotograferar jättemycket är att aldrig radera sina minneskort. Ett minneskort på 8 eller 16 GB kostar inte mycket i dagens läge. Fyll kortet, byt till ett nytt, märk det gamla med dagens datum och lägg det i en skyddad förvaring som inte är hemma i huset. Kan vara ett bankfack eller annat. På så vis har man bilderna i datorn och sedan alla originalbilder på minneskort. Den här lösningen passar bäst för dig som inte redigerar dina bilder, eftersom du helt saknar backup på redigerade bilder.

Molnlagring kan vara ett alternativ, som också kan komplettera det ovanstående. Om du vill spara originalbilderna på minneskorten så kan en lagring i molnet vara ett bra alternativ för att spara alla dina redigerade bilder. Eftersom man oftast inte redigerar så många bilder så tar dessa heller inte så stor plats och du behöver inte köpa så mycket molnlagring för dem. Vilken molnlagringslösning man väljer varierar med behov och preferenser, men Dropbox, Google Drive och OneDrive är några stora aktörer på den marknaden.

Prisexempel på molntjänster:
Dropbox - 2 GB gratis, 1 TB kostar 1000 kr/år (motsvarar 83 kr/månad)
Google Drive - 15 GB gratis, 1TB kostar 99 kr/månad
OneDrive - 5 GB gratis, 1TB kostar 64.99 kr/månad eller 649 kr/år

Värt att nämna är att om du exempelvis prenumererar på Office 365 så har du tillgång till gratis lagringsutrymme på OneDrive. Andra liknande erbjudanden finns.

Det viktigaste av allt är ändå att man har en medvetenhet om att det KOMMER att hända att en hårddisk kraschar. Det är inte en fråga om det händer, utan det är en fråga om NÄR det händer. Skapa ett system som är så lättjobbat att det verkligen blir av att du gör det.

Lycka till!

/Christer

Bärbar hårddisk, av en typ som är länplig för backup på resa

torsdag 20 april 2017

Inspiration till nya eldbilder

Ni som har läst bloggen förut vet kanske att jag har experimenterat lite med eld på bild, främst med hjälp av stålull. Det var min kompis Viktor som introducerade stålullen i mitt fotograferande och det har blivit en del intressanta bilder som jag är riktigt nöjd med. Nu har jag hittat lite ny inspiration till andra typer av eldbilder, som vi ska försöka genomföra medan det fortfarande är ganska mörkt ute på kvällarna. Har ägnat en del av kvällen åt att bygga lite grejer som ska hålla i det brännbara, så nu är det bara att göra klart det sista och sedan testa.

Stay tuned...onsdag 19 april 2017

Farorna med Urban Exploration

Läser ibland om UE, Urban Exploration, utforskande av urbana miljöer som inte så många besöker. Inget jag själv ägnar mig åt, men jag kan uppskatta bilder och berättelser om främst industriruiner och före detta militära anläggningar. Läste precis om ett gammalt tegelbruk i Småland där det bedrivits verksamhet i nästan 200 år när det lades ner 1966. Den senaste byggnaden var från 1946 och var när den invigdes ett av Sveriges absolut modernaste tegelbruk.

Idag är det övergivet sedan många år och en fotograf som varit in i byggnaden beskrivs ha fått en rutten planka i huvudet. Orsaken till att det fortfarande står kvar är att två olika dödsbon tvistar om vem som ska betala rivningen av byggnaderna. Man kan även tänka sig att det kan komma ganska stora kostnader för sanering av de miljögifter som man använde mycket och gärna förr. Därför har det fått förfalla till gränsen av att byggnaderna helt faller ihop.

Var försiktiga när ni utforskar er omvärld!

/Christer


tisdag 18 april 2017

Bilder från mitt besök till Auschwitz och Birkenau

Några bilder från mitt besök till koncentrationslägren Auschwitz I och Auschwitz II Birkenau i mars.

Det kommer att följa ett söndagstips om detta resmål om några månader.

Den välkända skylten vid ingången till Auschwitz I.

Auschwitz IAnvända burkar av giftet Zyklon B som användes i gaskamrarna.


Auschwitz II Birkenau

Auschwitz II Birkenaumåndag 17 april 2017

Öppettider påskveckanVåra öppettider under påskveckan för order och support via telefon- och e-post är:

Annandag påsk måndag 17/4 - Stängt
Tisdag 18/4 - Öppet
Onsdag 19/4 - Öppet
Torsdag 20/4 - Öppet
Fredag 21/4 - Öppet

Under dagar med öppet har vi:
Ordersupport, telefon: normal 
Ordersupport, mail: normal (24 tim)
Teknisk support, telefon: begränsad
Teknisk support, mail: normal (24 tim)

Välkomna!
www.fotofyndet.se 


söndag 16 april 2017

Söndagstips: Notre-Dame de Paris

Påsken är ju den största högtiden under det kristna kyrkoåret, och firas till minne av när Jesus lidande, död och uppståndelse. Så vad passar väl bättre på påskdagen än ett söndagstips om en kyrka?

Notre-Dame är egentligen en fransk benämning på kyrkobyggnader som är helgade tilll Jungfru Maria, men när man säger Notre-Dame så menar man i allmänhet Notre-Dame de Paris. I mars besökte jag denna katedral, som har klassats som ett världshistoriskt monument av FN.

Katedralen uppfördes under åren 1163-1345. Det tog alltså nästan 200 år att uppföra den, och inne i katedralen finns grafik som visar stegen i vilket detta genomfördes. Orsaken till bygget var att biskop de Sully 1160 hade deklarerat att den dåvarande katedralen var ovärdig sitt uppdrag. Den revs därför och de Sully sägs ha fått en vision av en ny katedral, som han ritade i jorden framför den gamla. 1163 drog arbetet igång, under en tid när Ludvig VII var kung i Frankrike. Det förekommer olika uppgifter om vem som lade katedralens grundsten, om det var nämnde biskop de Sully, eller om det var påve Alexander III. Flera arkitekter var involverade i bygget, vilket sägs synas i de olika stilarna på tornen.

Klockan i sydtornet väger 13 ton, och enbart kläppen väger 500 kg. Huvudvalvet är 34 m högt, och tornen är 69 m höga.

Notre-Dame de Paris är mycket känd genom historien Ringaren i Notre Dame, en roman skriven av Victor Hugo 1831, som utspelar sig på 1400-talet och handlar om den vanskapte ringaren Quasimodo och den vackra Esmeralda.

Inne i katedralen är det ganska mörkt och det är förbjudet att använda blixt. Var därför beredd med ljusstark optik och höga ISO-tal. Det finns oändligt många motiv, från små detaljer i utsmyckningar och annat, till miljöbilder på det 34 m höga taket.

Missa inte heller den punkt utanför katedralen som utgör nollpunkt för det gamla franska vägsystemet. Därifrån mättes alla distansangivelser.

Det kostade inget inträde vid mitt besök. Däremot var kön ganska lång och sträckte sig ut över torget utanför katedralen. Kön rörde sig ganska fort och det upplevdes inte som det tog så lång tid att komma in. Detta kan såklart variera med tid på dagen och turistsäsong. Var också beredd på att visa upp innehållet i ryggsäckar och väskor.lördag 15 april 2017

Ettårsfirande vloggare

För ett år sedan bestämde sig skidåkaren Jon Olsson för att börja vlogga. Han ville bevara minnen från alla roliga saker han får vara med om, och han ville göra det i filmform. Han bestämde sig för att återuppta vloggandet som han till och från, mest från, pysslat med sedan flera år. Men den här gången skulle det göras ordentligt. En vlogg om dagen i ett år blev det sagt! Efter det har mycket hänt. Först fick Jon hjälp av norrmannen Marcus Valeur, som filmade och blev en del av Jons familj. Sedan kom en annan norrman, Andreas Hem, och Marcus hoppade av. Eftersom målet var att vara tre i teamet så blev det plats för fransmannen Benjamin Ortega att kliva in.

Filmerna som läggs ut är välfilmade, välproducerade och har bra innehåll. Man jobbar i princip dygnet runt med producerandet och nu har man kommit till den punkten när det första året har gått. Så vad händer nu?

I ett avsnitt häromdagen så meddelade Jon att efter ettårsdagen så kommer vloggen att komma ut med fyra avsnitt per vecka. På så sätt så får han och teamet tre dagar på sig att komma på bra innehåll, resa, och klippa ihop en vlogg som ska bli ännu bättre än den redan är. Det stora problemet har, enligt Jon själv, varit att hjärnan i princip kokar över av att tänka på att filma det man gör, att klippa gårdagens film och att hålla sig uppdaterad med vad som skrivs om det som lades ut dagen innan. Därför tror han att innehållet kan bli ännu bättre med fyra dagar per vecka som utgivningstakt.

Vi ser fram emot fortsättningen och gratulerar på ettårsdagen!

Klippet nedan är ett ihopklipp av höjdpunkter från året som gått, gjort av Florian Landenberger.

Enjoy!

Rapid-remmar, bu eller bä?

Hamnade i en diskussion med ett par fotokamrater för ett tag sedan om så kallade rapidremmar. En ville sälja sin rem, för att han inte tyckte att han kom överens med den. När vi gick in i detalj på vad det var som han inte kom överens med så visade det sig att vi delade uppfattning helt och hållet.

Remmen jag köpte själv kom med en standardskruv som man gängar in i kamerans stativgänga. Det innebär att stativgängan är upptagen och varje gång man ska använda ett stativ så måste skruven gängas bort. Sedan tillbaka igen. För mig löste hela problemet sig när jag bytte stativhuvud, och det visade sig att stativplattan som följer med kulleden har ett fäste som fungerar för haken på kameraremmen. Så nu behöver jag aldrig välja mellan rem och stativ, utan kan låta remmen hänga kvar när kameran sitter i stativet.

Själva funktionen på remmen tycker jag är underbar. Eftersom remmen hänger diagonalt över överkroppen så belastar den en axel, och inte nacken som den gamla gjorde. Efter några timmar var man helt slut i kroppen, medan man nu kan gå en hel dag innan man börjar känna av att det är tungt på axeln. Den är snabb, man tar inte av sig remmen när man ska fotografera utan drar den bara upp längs remmen. Detta är helt underbart inte minst i studio, när man ska mäta ljus och har ljusmätaren i ena handen. Då låter man bara kameran hänga vid sidan och när man vill mäta ljus sträcker man ner handen och trycker på blixtutlösarens testknapp.

Skruven som blev över har jag satt i stativfästet på min 70-200. Det blir bättre balans i kameraremmen om man bär den i objektivet istället för i kameran.

Så ibland är det så att man köper en bra produkt, men kan ändå behöva fundera lite på hur man ska anpassa den så att den fungerar bäst för en själv.

Detta är endast en redovisning av våra egna erfarenheter. Kombinationen kan inte belastas med för hög vikt och vi tar inget ansvar för eventuella skador till följd av egna monteringar.

/Christer

Remmen med kameran i viloläge. Remmen är här monterad
i originalskruven som medföljer remmen. 

Remmen med kameran i fotoläge
Kulleden med fästplatta

Remmens hake i stativplattan

fredag 14 april 2017

Olyckligt formulerat om drönare

SVT Text publicerade den 6 april en nyhet med en synnerligen olämplig rubrik. Rubriken löd "Klartecken för drönare med kamera", vilket ju onekligen kan tolkas som att ett beslut är taget i frågan. Läser man nyheten kan man dock snart förstå att regeringen i en lagrådsremiss föreslår att kamerautrustade drönare inte ska omfattas av kameraövervakningslagen. Enligt remissen ska de nya reglerna börja gälla den 1 augusti i år. Man kan tycka vad man vill om drönarfrågan, men det som är bra med regeringens förslag är att vi får klara regler om vad som verkligen gäller.

Men, rubriken till trots, är det alltså INTE klart med några lättade regler ännu.
En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.
/Christer


Kameradrönare
Foto: Michael MK Khor
Licensierad enligt Creative Commons

torsdag 13 april 2017

Glad påsk!

Såhär på skärtorsdagen ber vi att få önska alla våra kunder, vänner och andra läsare en riktigt Glad Påsk!

Vi har nu stängt i fyra dagar och öppnar igen på tisdag.

/Marie och Christer


Nyhet från Nikon

Nikon har presenterat en nyhet i sitt övre mellansegment, D7500. Att man hoppar över ett par modellnamn från nuvarande modellen D7200 förklarar man med att man vill visa att det är en helt nykonstruerad kamera och inte bara en faceliftad D7200 med någon ny eller förbättrad funktion.

Vad hittar vi då under skalet? Ja, till att börja med så är det något förvånande 20 megapixel mot D7200 24 megapixel. Orsaken till det kan man bara spekulera om, men troligen är det så att kunderna idag inte väger in antalet megapixel lika mycket som man gjorde för några år sedan. Sensorn är densamma som i D500 och är Nikons egenutvecklade. Den är mycket snabb och det ger förutsättningar för 4K-video och snabb autofokus i live view-läge.

Den nya kameran har många likheter med D500, som exempelvis vädertätat hus, 100% sökarvisning, snabb serietagning, etc. Men det finns också skillnader, som man valt att behålla för att inte D7500 helt ska slå undan benen för storebror. Serietagningshastigheten är 8 bilder per sekund, mot 10 på D500, det finns bara en minneskortsplats, för SD-kort, mot två platser på D500. Dessutom finns det skillnader i autofokusmodulen, bland annat har den färre punkter och lägre upplösning.

För videofilmande fotografer finns det också intressanta nyheter, där 4K är en som sagt, och även en elektronisk bildstabilisering.

I juni beräknas modellen finnas ute i butik och det rekommenderade försäljningspriset är 15.190 kr.

/Christer

Nikon D7500
Foto: Nikon

onsdag 12 april 2017

Använd blixtens zoom

En funktion som tyvärr är lätt att glömma bort att använda är blixtens zoomfunktion. Vissa blixtar zoomar in med automatik allteftersom objektivet zoomas in, för att följa den smalare bildvinkeln. Men om man sätter upp ett antal speedlights i t ex en studio, som hårljus eller annat, så kör man i regel i manuellt läge. Då kan det vara riktigt praktiskt att zooma in blixten och minska det spill av ljus man annars får på bakgrund och annat.

Om man använder exempelvis våra YN622-utlösare kan man styra zoomnivån på blixten via kameran, vilket är praktiskt om blixten sitter monterad högt.

/Christer

Meike MK600 i 24mm-läget

Meike MK600 i 105mm-läget