lördag 31 augusti 2013

Fotospaningsuppdrag med dödlig utgång

Vi har tidigare pratat om vår flygspaning mot Sovjet under det kalla kriget, bland annat med SH 37 Viggen, den specialversion av Viggen som var utrustad för spaningsuppdrag till havs. Ett av dessa uppdrag fick en ytterligt dramatisk utgång. Det var söndagen den 7 juli 1985 som den jourhavande spaningsdivisionen "Martin Röd" på F13 utanför Norrköping fick i uppdrag från Militärkommando Syd att fotografera flottstyrkor från Warsawapakten som övade i Östersjöns sydöstra del. Uppdraget i sig var inget speciellt utan snarare ett rutinuppdrag, men just det här uppdraget, med nummer "Ftg 417", skulle komma att bli ihågkommet som ett av de mer dramatiska.

AJS 37 Viggen

"Martin Röd 03" var som sagt en SH 37, den version som var specialgjord just för spaningsuppdrag till havs, just den här med en spaningskamera Ska 24 på höger sida. "Martin Röd 03" startade från F13 med kapten Göran Larsson vid spakarna, och fick ca 35 minuter senare kontakt med fartygsgruppen. Larsson fick sällskap direkt, en rote SU-15 Flagon F kom och fanns i hans närhet under hela tiden. "Jag koncentrerade mig på att identifiera fartygen i den norra delen av ”kakan”, spaningsslang för grupp av fartyg. Den låg utspridd med några kilometer mellan enheterna. Det blev en del svängande. Den ena ryssen hängde med bredvid mig medan den andra avvaktade en bit ifrån" berättade Larsson i en intervju för Flygrevyn 2010. Även detta var standardprocedur vid tiden, men att ha förkläden när man har ett spaningsuppdrag med datainsamling och fotografering att uföra kunde vara jobbigt. För att visa ryssen att han ville att han skulle åka så genomförde Larsson ett antal manövrer, men ryssen visade ingen tendens att vilja ge upp. Larsson tog då fram sin handkamera och tog fotograferade sin nyvunne vän, "Gul 36".

Eftersom flottövningen var stor och utspridd över ett större område bedömde Larsson att det var nödvändigt att dela upp uppdraget i två flygpass, och återvände till Norrköping för att tanka. Klargöringen skedde snabbt och Larsson påbörjade sitt andra flygpass sent på söndagseftermiddagen. Fortfarande med spaningskameran monterad på höger sida och obeväpnad. Den här gången ville Larsson ta sig in i området obemärkt och hade därför varken radio eller radar på och flög på låg höjd ut på Östersjön över Gotland. Larson följde Lettlands och Litauens kuster och fick då information från sin stridsledning att rysk jakt startat från sin bas i Lettland. Efter en sk radarstöt mot flottbasen i Liepaja vände han norrut för att fortsätta att fotografera och dokumentera fartygen i övningen. Eftersom han var långt hemifrån och på låg höjd hade han ingen radiokontakt med radargruppcentralen. Av den anledningen fanns svensk jakt på hög höjd vid Gotland, som kunde agera relästation för viktiga meddelanden. Jaktroten varnade Larsson "jakt i nordost, avstånd 50 kilometer" och några minuter senare anlände samma flygplan från 54:e jaktflygregementet som tidigare under dagen.

Den här gången hade dock de två sovjetiska planen bytt roll med varandra, och det var rotetvåan som kom fram och anslöt till Larsson. Det snurrades en del i luften, men sedan ledsnade Larsson på sin danskavaljer och det är nu de dramatiska händelserna tar sin början.

Innan det kanske vi ska presentera huvudrollsinnehavarna, dvs flygplanen. Viggen var vid den här tiden ett potent stridsflygplan med god manöverbarhet, just den här dagen dessutom med en mycket erfaren och rutinerad förare som visste var gränserna gick för både flygplan och pilot och hur han skulle utnyttja detta maximalt. Viggen var i SH 37 utförandet dessutom lätt lastat. Su-15 Flagon F var ett tvåmotorigt flygplan som var konstruerat och optimerat för att utföra insatser mot högtflygande bombplan, och inte alls för kurvstrid på låg höjd. Det var, i likhet med de flesta observationer av Su-15 över Östersjön, lastat med full vapenlast. Denna bestod av två radarrobotar, två IR-robotar och ibland även kapslar med automatkanoner under kroppen.

Larsson berättar vidare för Flygrevyn om en hel del snurrande på låg höjd, loopingar och gungor, hela tiden med ryssen i öppen formering på ca 50 m avstånd. Nu tyckte dock Larsson att det fick räcka och tänkte skaka av sig sin efterhängsne kavaljer.
"Jag ansatte en halvroll på cirka 500 meters höjd. Farten var 550-700 kilometer i timmen och G-belastningen var hög." berättar Larsson.  Efter manövern såg han i backspeglarna till sin förvåning att ryssen, utan att inse flygplanets begränsningar, lockats med i manövern.
"Jag såg honom komma åkande med hög nos, överstegrad med avlösning rykande om vingarna. Han slog i 200 meter bakom mig. Någon raketstol såg jag inte."

SH 37 Viggen
SH37 under ett annat spaningsuppdrag över Östersjön

Efter en enorm vattenkaskad, en explosion och ett stort eldklot blev det lugnt på vattnet, och tragedin var ett faktum. Larsson, som ganska snabbt beslutade att avbryta uppdraget och återvända till F13, svängde till nordvästlig kurs och ökade farten till högsta möjliga. Den andra Su-15 låg på ca 5 km avstånd och följde efter. Larsson tände sin efterbrännkammare och ökade farten till 1.350 km/h, trots en höjd på endast 50 m. Plötsligt varnade radarvarnaren att ryssen låst robotsiktet på "Martin Röd 03", Larsson släckte sin efterbrännkammare och såg bakåt för att se om ryssen avfyrat sina robotar. Jaktroten som hela tiden funnits vid Gotland svängde nu åt Larssons håll för att visa sin närvaro för ryssen, som omgående avbröt förföljandet och återvände till haveriplatsen.

Spaning visade att man sökte i området med flyg- och flottenheter under kvällen och de följande två dagarna. Allt pekar på att den sovjetiske piloten omkom. Olyckan uppmärksammades i media och Sverige beklagade det inträffade, men i övrigt förekom inga kontakter med Sovjetunionen angående haveriet.

Händelsen utreddes från svensk sida, men det bedömdes att Larsson inte begått några fel under sin hantering av det inträffade. Vissa uppgifter gör gällande att det förolyckade planet gjorde ett rent skenanfall mot det svenska Viggenplanet, och att detta utlöste förloppet fram till olyckan. En liknande händelse som inträffade ganska nära i tid gjorde att Flygvapnet befarade en medveten upptrappning från sovjetisk sida. Signalspaning från FRA vid dessa båda händelser visade dock i analyser av piloternas samtal och reaktioner i kommandokedjan att det var fråga om busflygningar som piloten själv var ansvarig för.
"Det kunde ha utvecklats till en kris, vi fick fram avsikten bakom det hela vilket lugnade ner stämningen", säger Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA, i en intervju med Svenska Dagbladet 2008. Syftet med intervjun var att ge det svenska folket några exempel på när FRA:s spaning kommit till nytta. En ganska svår uppgift för den myndighet som än i dag får anses vara en av våra allra hemligaste.

Källor: Mikael Holmström "Den dolda alliansen", Flygrevyn nr 8 2010, artikel i Svenska Dagbladet 15 september 2008

Läs även våra tidigare inlägg om fotografering med Viggen:
Kan man fotografera och flyga Viggen samtidigt?
Fotospaning med fpl-37 Viggen


fredag 30 augusti 2013

Svär över ett missat tillfälle

När det här skrivs så har jag precis kommit tillbaka från en resa till Härjedalsfjällen. Sitter och svär lite över ett tillfälle som jag missade, ett tillfälle att fotografera en riktig pärla. Det finns ett fjällhotell i Härjedalen som står kvar i princip som det lämnades när det gick i konkurs i slutet av 80-talet. Nycklarna hänger kvar i receptionen, möblerna i salongen står kvar, etc.

Jag åkte förbi men kom inte ihåg var det låg någonstans...

Nåja, vi får hoppas att det står kvar ett tag till.

torsdag 29 augusti 2013

Bra tips om utrustning för natur- och fågelfotografering

En video på YouTube som innehåller flera bra tips om utrustning för att fotografera fåglar och andra vilda djur är gjord av Tony Northrup. Han presenterar tillsammans med två kamrater bra alternativ på objektiv, lite vad man kan tänka på när man väljer kamerahus, om man ska välja enbensstativ, trebensstativ eller handhålla, med mera. Mycket intressant.onsdag 28 augusti 2013

Combat Camera, det svenska försvarets fotografer

Undrar du ibland vem som tar bilderna som du ser från försvarets olika engagemang runt om i Sverige och världen? Vem det är som är tuff nog och har förtroende nog från soldaterna att få vara med på tuffa uppdrag under svåra förhållanden? Det varierar såklart, men många av bilderna kommer från försvarsmaktens egna fotografer, som ingår i enheten Combat Camera. Benämningen kommer från början från NATO, och vår egna motsvarighet har funnits som försök sedan 2005, och i nuvarande form sedan 2009. Combat Camera är en sk nationell strategisk resurs, som organisatoriskt lyder under Försvarsmaktens insatsstab och har sin hemvist vid Ledningsregementet LedR i Enköping.

Den huvudsakliga uppgiften som enheten skall lösa är att bistå chefer på alla nivåer med stillbilder och rörliga bilder, för att ge denne en bättre lägesuppfattning och underlag för beslut och utvärdering. Enheten är även ett verktyg för att visa för andra nivåer inom försvarsmakten för att bekräfta en händelse eller visa hur en verksamhet bedrivs eller har bedrivits.

Den sekundära uppgiften är den som vi vanliga dödliga kommer i kontakt med, nämligen att förse försvarsmaktens informationstjänst med material, dvs de filmer och bilder som vi senare får se i media.

Vem är det då som får denna chans att åka med till världens oroshärdar? I en intervju med journalisten Ingrid Folkesson berättar fotografen Niklas Ehlén i Combat Camera om sig själv och sina kollegor. Han nämner bland annat att medlemmarna i enheten har mediabakgrund, och har bland annat arbetat på SVT, tidningar och olika bildbyråer. Detta har gjort den svenska enheten omtalad, och NATOs motsvarighet har studerat den svenska för att se vad man kan göra bättre och hur man kan höja kvaliteten på slutresultatet. Niklas Ehlén själv har erfarenhet av utlandsuppdrag som fotograf sedan han som 21-åring åkte till Irak som fotograf för Hoppets stjärna. Det var tänkt att han skulle stanna en vecka, men på något vis lyckades han övertala organisationen att låta honom stanna kvar. Det blev en två månader lång vistelse, och hemresan blev allt annat än enkel. Brittiska Royal Air Force ställde till slut upp och smugglade hem den i princip helt luspanke svenske fotografen. När han kom hem till Sverige hade han 60 kr kvar, vilket precis räckte till flygbussen från Arlanda.

Niklas beskriver Combat Camera-fotografernas vardag som säkrare än för en frilansfotograf. Du har skydd i och med att du är beväpnad och du har hela tiden din enhet i närheten som skydd. Samtidigt är du inte bara en betraktare utan blir delaktig i insatsen på ett helt annat sätt än en frilans.

Vid bildandet av Combat Camera fanns vissa farhågor om att bilden från konfliktområden inte skulle bli helt objektiv, och mindre nyanserad. Det är samma diskussion som funnits i många år om det amerikanska systemet med embedded journalists, dvs frilansjournalister och –fotografer som får möjlighet att följa med, och skyddas av, amerikanska enheter i krig. Journalisterna bygger upp en vänskap och en tillit till sina vänner i enheten de följer, vilket enligt kritikerna påverkar bilden av kriget som man senare redovisar i sina bilder och reportage. Enligt kritik som den australiensiske krigsfotografen Ashley Gilbertson framför i en BBC-dokumentär från gör reglerna det omöjligt att visa svårt skadade och dödade soldater, då fotografen för att få visa sådana måste inhämta soldatens godkännande. I fallet med döda soldater innebär det således att fotografen måste ställa sig upp inför sin enhet för en strid och fråga om "Om du dör, får jag fotografera dig då?" Det gör man naturligtvis inte och det finns visst fog för Gilbertsons kritik.

Journalisten Olof Rydström går ett steg längre i sin kritik i en artikel i Folket i Bild nr 12 2007, där han säger: "Combat Camera handlar inte om någon opartisk journalistisk verksamhet - tvärtom det här är personer som tar klar ställning". Som exempel tar Rydström bland annat den bild som rapporterades hem av läget i Afghanistan, som visade ett fridfullt samhälle, som nästan lockade läsaren att flytta dit, en bild som Rydström antyder inte överensstämmer med sanningen. Rydström diskuterar vidare kring lojalitetskonflikter när Combat Camera-medlemmarna skall återgå till sina civila jobb. Kommer SVT att ta emot sin fd medarbetare? Kommer denne att få rapportera om en enhet där han tidigare var medlem? Befogade frågor.

En avgörande skillnad mellan det svenska Combat Camera och det amerikanska systemet med embedded journalists är att de svenska fotograferna är välutbildade soldater, beväpnade och utrustade på samma sätt som sina kompisar. Det är bara det att de bär på ytterligare ett vapen, kameran. I en intervju i DN sa en av Combat Camera-fotograferna Marco Nilsson "Den svåra avvägningen är att veta när man ska lägga ner kameran och ta upp kulsprutan istället."

Förutom att följa något förband under utlandstjänstgöring så ingår även en hel del dokumentation av övningsverksamhet, både i Sverige och samövningar med våra partners.

Är du intresserad av Combat Camera? Följ deras blogg och deras YouTube-kanal.

https://blogg.forsvarsmakten.se/combatcamera/

Vill du försöka bli en del av enheten? Läs då på Försvarsmaktens hemsida:

http://www.forsvarsmakten.se/ledr/Combat-Camera/#

tisdag 27 augusti 2013

Trailer för Schyffert & Rheborg

Den 13 november börjar, som vi berättat tidigare, serien "Alla är fotografer", med Henrik Schyffert och Johan Rheborg. Det har nu släppts en lite längre trailer för programmet, och det verkar bli sevärt. Eller vad tycker du?


måndag 26 augusti 2013

Ny intressant naturserie på SVT

Ikväll började en ny intressant naturserie på SVT. Det handlar om svartbjörnarna i Minnesota, som den skotske filmaren Gordon Buchanan kommer för att följa under en säsong, från ide till ide. Gordons namn känner du säkert igen från serien om tigrar som vi tidigare nämnt här i bloggen.

Björnarna är orädda och fridsamma, men det finns ett litet problem: Gordon är livrädd för björnar.

Se avsnitt 1 på SVT Play, http://www.svtplay.se/video/1414968/del-1-av-3

Amerikansk svartbjörn (Ursus americanus)
Foto: H BarrisonFotograf gruppvåldtagen i Indien

En 22-årig kvinnlig fotograf blev i torsdags våldtagen och misshandlad av fem män i den indiska staden Mumbai, rapporterar lokala media. Kvinnan var på ett uppdrag för en tidning tillsammans med en manlig kollega i en nedlagd fabrik i södra delarna av Mumbai. Dådet bär många likheter med våldtäkten av den 23-åriga läkarstuderanden i Delhi i december förra året. Hon dog 13 dagar senare av sina skador på ett sjukhus i Singapore.

Enligt polisrapporten blev kvinnan tilltalad av två män, som sedan slog ned och band hennes manlige kollega. De drog sedan in henne i en övergiven byggnad där tre män anslöt och begick övergreppen. Efteråt flydde gärningsmännen från platsen, och den skadade fotografen och hennes kollega tog en rickshaw till närmaste sjukhus. Dådet har åter satt fart på diskussionerna om säkerheten för unga kvinnor i Indien, och flera kända indier har gått ut i media och sagt att "Ingen stad i Indien är säker för kvinnor".

Den lokala polisen har gripit fem män som misstänkta för övergreppet, bland annat tack vare att kvinnan kunde ge polisen namn på två av männen då de kallade varandra vid namn.

Från sjukhuset rapporteras att kvinnans tillstånd är stabilt.

Polisen i Mumbai har släppt en teckning över gärningsmännen


/Christer Hägglund

söndag 25 augusti 2013

Scandinavian Country Music Festival i Östervåla

En helg i juli var jag på en festival i Östervåla i Uppland, Scandinavian Country Music Festival, för att fotografera banden och även filma lite på uppdrag av ett av dem. Det första bandet hade lite otur med dåligt med publik, vilket ofta är fallet då det fortfarande är tidigt på eftermiddagen, men sedan tog det fart och när det var dags att avvika frampå nattkröken var det ganska fullt i lokalen.

Festivalen hölls på Skogsvallen, en gammal fin folkpark som man inte ser dem längre. En utescen, en innedansbana och några mindre byggnader för försäljning av mat och lite annat.

För mig som fotograf bjöd festivalen på goda förutsättningar. Från början var det som sagt lite publik, så att man kände att man gick i vägen när man gick närmare för att ta bilder. Senare på kvällen blev det bättre, med alldeles lagomt med folk för att man skulle kunna röra sig i lokalen. Banden som uppträdde på lördagen var, Cina Samuelson, Downhill Bluegrass Band, Andreas Johansson, Crash n Recovery, Harold "Hawk" Hawkshaw Hawkins jr. och Mats Rådberg & Rankarna.

Vill du läsa mer om festivalen kan du läsa mina recensioner på http://www.svenskcountry.se/

Cina Samuelson
Cina Samuelson


Harold ”Hawk” Hawkshaw Hawkins jr.
Harold ”Hawk” Hawkshaw Hawkins jr.


Downhill Bluegrass Band, med låtskrivaren
Jonas Kjellgren på sång och ukulele

Crash n Recovery, med sångerskan Linda Engström


En legend inom svensk country, Mats Rådberg
med bandet Rankarna som han spelade tillsammans
med redan när många av de andra artisterna föddes.lördag 24 augusti 2013

Björnjakten hittills

Efter den första veckan av licensjakten på björn så har totalt 64 björnar fällts i landet, av den totala tilldelningen på 307 st. Flest hittills har fällts i Gävleborgs län med 18 st.

Björnjakten pågår till den 15 oktober.


Se världen som Stanley Kubrick?

När demonregissören Stanley Kubrick gjorde filmen Barry Lyndon 1975 hade han en idé om att filma en scen med endast ett stearinljus som ljuskälla. För att möjliggöra detta var man tvungna att hitta ett extremt ljusstarkt objektiv. Det gjorde man också, i det för NASA framtagna Carl Zeiss 50mm/f0.7. För att ge lite perspektiv på ljusstyrkan i f0.7 så kan man jämföra med ett kitobjektiv för en vanlig systemkamera i konsumentklass. Denna har ofta f3.5 som största bländare vid 18mm, f6.3 vid 55mm. f0.7 släpper in 25 gånger mer ljus än f3.5, och hela 81 gånger mer än f6.3, vilket är en mer rättvis jämförelse eftersom brännvidden var jämförbar (50mm mot 55mm).

Carl Zeiss 50mm/f0.7 var framtaget för det amerikanska rymdprogrammet Apollo för att fotografera månens baksida 1966. Totalt tillverkades enligt uppgift tio exemplar, sex till NASA, ett som man behöll själv och återstående tre såldes till Kubrick. Denne modifierade objektivet för att passa en Mitchell BNC-kamera, vilken också modifierades för att passa objektivet.

Det tyska företaget P+S Technik erbjuder nu en möjlighet att hyra en kamera med denna optik. Förbered dig dock på att öppna plånboken i vidöppet läge. Objektivet hyrs ut tillsammans med en kamera, och på hemsidan finns ingen uppgift om pris för paketet, men priset för att hyra enbart kameran ligger på ca 6900 kr per dag (€750).

Carl Zeiss är en gammal anrik tysk optikindustri, som grundades av Carl Zeiss i staden Jena 1846. Efter en serie händelser i samband med slutet av andra världskriget delades företaget upp i två delar, en på östsidan och en på västsidan. Efter Tysklands sammanslagning slogs dessa samman igen och koncernens huvudkontor ligger idag i Oberkochen. Företaget anses av många vara en av världens absolut ledande inom optik.

Bild på objektivet

fredag 23 augusti 2013

Paint in the dark

Ett lätt och billigt projekt man kan göra är att med laser måla i mörkret och på så sätt skapa fantastiska mönster på bilder.

Exempelbilderna tog jag med en laserpekare för katter. Finns i husdjursaffärer både på nätet och i ditt närmaste köpcentrum. Ställde kameran på stativ och jag använde min fasta 50 mm-optik men valet av optik är ganska fritt. Anslöt en trådutlösare för att inte föra över vibrationer till kameran när jag tryckte av.

Kameran ställdes i M-läge, slutartiden justerades till bulb, bländaren ställdes in på f8, ISO 100, manuell fokus.

Stängde dörren och drog för fönstret i ett litet rum så att det var i det närmaste kolsvart. Sedan är det bara att trycka ned knappen på trådutlösaren och måla med laserpekaren. Experimentera med hur lång tid du kan hålla ned knappen innan bilderna blir för ljusa. Prova olika mönster. Endast din fantasi sätter gränserna.


Fotofyndet, kameratillbehör för den prismedvetne fotografen

torsdag 22 augusti 2013

Bild från konsert

Ibland sitter den där, bilden som man bara gillar. Ibland är det svårt att se varför, andra gånger är det lättare. För en tid sedan var jag på en musikfestival och fotograferade och tog då denna bild på en fiolspelande tjej som heter Malin. Jag gillar ljuset bakifrån, det mörka i bilden och den färgglada fiolen.onsdag 21 augusti 2013

Bländarprioritet och blixt

Jag är en sån som oftast har kameran i AV-läget, dvs bländarprioriterad tidsautomatik. Man ställer in en bländare och ett ISO-värde, kameran väljer själv en slutartid som ger en korrekt exponering. Anledningen är oftast att jag vill har kort skärpedjup i mina bilder och det styra man med bländarens storlek. Men det där är gammal skåpmat och sånt som ni redan behärskar. En sak som inte är helt lätt är dock att använda bländarprioritet tillsammans med blixt. När jag först försökte så blev det konstigt, överexponerat och kameran verkade inte ta hänsyn till blixten.

Lösningen på problemet var en inställning i kameran, som i sin grundinställning är helt galen enligt mig. Inställningen finns på mina äldre Canon-hus, fram till och med 550D, under Egen programmering (C.Fn) som finns på någon av de sista flikarna. Som en av de första inställningarna där finns Exponering. Blixtsynktid i Av-läget. Där finns det två eller tre olika val, beroende på kamerageneration, Auto, 1/200-1/60 auto och 1/200 (fast). 1/200-1/60 finns med på nyare modeller men inte äldre. Ställ in denna på 1/200.

På mitt nyaste kamerahus, Canon EOS 650D hittar man den här inställningen på första fliken med inställningar under Blixtstyrning och Blixtsynktid i Av-läget. Ställ in på 1/200. Nu har du möjlighet att styra skärpedjupet även på dina blixtbilder.

Lycka till!

/Fotofyndet


tisdag 20 augusti 2013

Licensjakt på björn inleds

Idag inleds licensjakten på björn i bland annat Västernorrland. Jakttiden är 21 augusti – 15 oktober och totalt får 20 björnar fällas i länet. En nyhet för i år är att länet delats in i två områden, där område 1 är Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner. Område 2 består av Örnsköldsvik, Sollefteå och Ånge kommuner. Under tiden 21 augusti - 15 september får högst 15 björnar fällas inom jaktområde 2. Efter den 15 september utgör hela länet ett jaktområde för de björnar som då kvarstår på tilldelningen.

Anledningen är att man vill styra avskjutningen till de delar av länet där björnstammen är störst och den största potentiella risken för djurhållning och fritidsliv.

Brunbjörn (Ursus arctos)
Foto: Christer Hägglund

måndag 19 augusti 2013

När man inte ser...

Vad gör du på semestern? Ligger du och pressar på stranden? Eller sitter du i skuggan under ett parasoll och dricker något gott? Björnar gillar varken eller, men även de har sina favoritställen under sommaren. Under den senaste tiden har man i nationalparkerna i Kanaskis country i Kanada satt upp åtelkameror, för att dokumentera hur de skygga björnarna rör sig och vad de gör. Det här är bland annat resultatet...

Är du intresserad av att åka till Kanaskis för att fotografera landskap och vilda djur finns det en del information på den här hemsidan som tillhör fotografen Robert Berdan. Jag vill dock varna känsliga tittare att om du går in på sidan finns det en risk att du säljer både bil och villa för att ha råd att åka dit...
söndag 18 augusti 2013

Söndagstips: Rankleven i Borgsjö, Ånge kommun

Rankleven, en välkänd profil för den som brukar åka västerut på E14 från Sundsvall mot inlandet. Beläget i Borgsjö ligger det på Ljungans södra sida, 350 m högt med ett vertikalt stup som är imponerande högt. På berget ligger också en tv-mast som syns tydligt.

1997 skapades ett naturreservat runt Rankleven. Reservatet, som är ca 52 hektar stort, syftar till att behålla den speciella vegetation som finns runt berget. Dess läge och form gör att solen aldrig når vissa delar av sluttningen, vilket fått till följd att alpina växter som annars endast syns i fjällvärlden växer här. Redan i mitten av 1800-talet uppmärksammade botanister att Ranklevens flora var speciell.

Det som är slående för en som inte är kunnig inom botanik är dock utsikten, som är fantastisk. Jämfört med Bergåsen och Getberget, som båda återfinns på Ljungans norra sida, ger Rankleven en annan vy längs Ljungandalen. Dock är jag lite kritisk till att man satt staket längs stupet och valt att behålla ett antal stora och yviga tallar på utsidan om detta. Det innebär att för oss som har ett fotointresse är vinklarna ganska få, om man inte ska få med en eller flera träd i bilden.

Vandringen upp på berget är krävande och inget för den som har krämpor i benen eller andra åkommor som påverkar orken. På vägen ner är det bra om man är minst två och kan hjälpa varandra i vissa branter. Om man är frisk och kry och vill ha vacker utsikt så rekommenderar jag ett besök på Rankleven! Om inte tipsar jag om Getberget istället, dit vägen är betydligt lättare och man dessutom kan köpa sig en glass eller en kopp kaffe att avnjuta till utsikten.

GPS-koordinater till parkering (WGS 84 decimal lat, lon): 62.51008, 15.96542
Kör vägen mellan Erikslund och Ljungaverk på södra sidan av Ljungan. Se blå skylt med Rankleven, ca 3 km från bron över Ljungan vid Erikslund. Kör upp, parkering finns utmärkt.

Information på Länsstyrelsens hemsida, Rankleven - markerad profil i Ljungandalgången


Stigen är väl utmärkt upp till Rankleven

Vindskydd och fikabord

Utsikt över Ljungandalen

Utsikt över Ljungandalen
Dammen i Johannisberg, 500 mm brännvidd

Branten sedd nedifrån

lördag 17 augusti 2013

Fotograf dödad i Kairo

Fotografen Mick Deane från brittiska Sky News sköts till döds i onsdags i Kairo. Det var ett skott från en prickskytt som dödade Deane, då han skulle dokumentera det som närmast beskrivs som ett blodbad på Kairos gator.

Vid sin sida hade Deane journalisten Omar Barazi, som berättar för TT att man förberedde direktsändning för rapport av läget, när Mick Deane och en assistent gick iväg för att filma några kvinnor.

- De skulle bara gå och ta några snabba bilder. Men då han tog upp kameran sköts han av en prickskytt. Bara ett skott. De sköt ingen annan i närheten, berättar Barazi för TT, och fortsätter:

- Deane dödades för att han var journalist.

Läget i Egypten är nu allvarligt och UD har utökat sin rekommendation att inte resa till Egypten. Vissa svenska researrangörer flyger nu hem sina resenärer.

/Christer Hägglund


fredag 16 augusti 2013

Kan man fotografera och flyga Viggen samtidigt?

Vi har i ett tidigare inlägg berättat om den omfattande svenska fotospaningen mot Sovjetunionen under det kalla kriget och användningen av bland annat den amerikanska kameran CA-200. Det var dock inte bara spaningsversionerna SF 37 och SH 37 av Viggen som gav värdefulla fotografier av "främmande makt". Jaktpiloterna som flög jakt- och attackversionerna av Viggen var utrustade med enkla handkameror som man vid behov plockade fram och använde. Sådana fotografier avslöjade, den enkla metoden till trots, både nya fartygstyper och nya flygplan, såväl som antenner och vapensystem på fartyg och flyg. Bilderna användes senare för utvärdering av interna underrättelseavdelningar, men också som bytesvara i underrättelsehandel med andra länder.

Kameran som användes var enligt uppgifter på internet en Contax 137. När denna släpptes 1980 var den minst på marknaden för automatiska systemkameror i småbildsformat. Den var försedd med optik från Carl Zeiss med Contax/Yashicas egen fattning.

En sak som lät tala om sig var när Flygvapnet blev först med att fotografera det nya ryska flygplanet Backfire 1978. En bild publicerades sedemera öppet, men det fanns även ett antal detaljfoton från olika vinklar som användes för utvärdering av vapensystem och annat, och som var heta på bytesmarknaden.

Allting har dock sitt pris, och så även den svenska fotospaningen mot främmande makt. Ett inte så gammalt exempel på det är när en svensk spaningspilot 1996 dödskraschade vid en passage på låg höjd över en rysk kryssare.

Källa: Mikael Holmström "Den dolda alliansen", Contax 137torsdag 15 augusti 2013

Ny resa till Finland!

Det är nu klart att det blir en resa för Fotofyndets kunder och andra intressresserade till Finland i september, för att fotografera björn, järv och varg. Upplägget är ungefär samma som resan jag åkte på i juni i år, se tidigare inlägg. Arrangör för resan är Inside Nature. Samarbetet med Fotofyndet ger dig 10% rabatt på denna resa!

Avresan sker på torsdagen den 19:e september och efter tre nätter i gömsle är vi tillbaka på Arlanda sent på kvällen den 22:a.

Är du sugen på att följa med? Det finns några platser kvar. Vi måste dock ha ditt svar allra senast 31/8. Kontakta oss på christer.hagglund snabela fotofyndet.se

Bilder från min resa i juni.

Foto: Christer Hägglund

onsdag 14 augusti 2013

Högdagervarning

En mycket bra funktion som finns i många kameror är högdagervarning. Högdagrar är de ljusa partierna i en bild, som är så ljusa att de visas som vitt eller väldigt nära vitt. Även om man kan förändra mycket i efterhand i en bild så är det så att det kameran ser som vitt och som är registrerat som en vit pixel, det förblir vitt. Det finns helt enkelt ingen annan information som går att förändra. En pixel som är röd kan man förändra genom att ljusa upp den till ljusrött, eller mörka ned till mörkrött. Men är det vitt så är det vitt.

Därför kan det vara bra att använda funktionen högdagervarning. När du tagit en bild och tittar på displayen så kommer alla partier som varit för ljusa för att kameran ska kunna registrera dessa korrekt att blinka i vitt. Du vet då att du måste försöka komponera om bilden, eller ändra inställningarna i kameran för att få en korrekt exponering över hela bilden. Om du fotograferar i RAW-format kan högdagervarningen fungera på annat sätt.

Sök i din kameras manual för att se hur du slår på funktionen Högdagervarning, eller Highlight alert som den kan heta på engelska.

Fotofyndet - Vi har kameratillbehören du behöver!

tisdag 13 augusti 2013

Fotograferade blixtsnabbe Bolt och blixt

Den franske fotografen Olivier Morin, som arbetar för AFP, lyckades häromdagen med konststycket att fotografera den blixtsnabbe jamaicanen Usain Bolt och en blixt samtidigt, under 100m-finalen vid VM i Moskva. Bilden togs av en av fem fjärrstyrda kameror som Morin placerat längs banan för att fånga målgången i korandet av det som brukar kallas "Världens snabbaste man".

Morin berättar att kameran stod ca 30 m från mållinjen och att idén var att ta en bild med vinnaren med händerna uppsträckta i en segergest med stadion i bakgrunden, och samtidigt få med lite av himlen i bakgrunden. En bild med lite mer tanke bakom än den traditionella nyhetsbilden, fortsätter han. Samtidigt påpekar han tillfälligheten i bilden och att han förmodligen inte kommer att lyckas ta en likadan om han så försöker i 50 år till.

Se bilden här

Källa: AFP

Usain Bolt, foto arkiv

Canon på plats under VM i friidrott i Moskva

Canon är i vanlig ordning på plats under friidrotts-VM i Moskva, som går mellan den 10:e och 18:e augusti. Ett Camera Service Center finns från den 9:e fram till den 19:e i Luzhniki Stadion för att hjälpa professionella användare av Canonutrustning med service, reparationer och lån av utrustning.

Inga bilder har ännu setts från detta servicecenter, men man kan misstänka att det är något liknande som det som fanns på OS i London förra året. Detta kan nog beskrivas som det närmaste himmelriket en Canon-fotograf kan komma, Kameratillverkarna storsatsar på OS i London

/Fotofyndet

måndag 12 augusti 2013

Expedition Tiger, del 3

Ikväll kl 20.10 sänds den tredje och sista delen av serien Expedition Tiger på SVT:s Kunskapskanalen, och programmet blir därmed tillgänglig på SVT Play. Vi har tidigare berättat om del 1 och 2 i denna BBC-serie om den bengaliska tigern och dess bestånd i det tidigare helt slutna landet Bhutan. Originaltiteln för serien är Lost Land of the Tiger och den producerades 2010 av BBC One.

Bhutan är ett kungadöme i Asien, som ligger inklämt mellan sina stora grannar Kina i norr och Indien i söder. Landet bildades redan under 1600-talet och stod från 1800-talet och fram till 1949 under brittiskt och indiskt inflytande. Den norra delen av landet är mycket bergigt och har två toppar som är mer än 7000 meter över havet. Den södra delen är inte lika bergigt, och det är i detta bördiga område och i den centrala högplatån som majoriteten av landets 670.000 innevånare bor. Totalt utgör landets areal 38394 km2, dvs ungefär 8-9% av Sveriges yta. Bhutan är fortfarande ett av världens mest slutna länder, och det är mycket svårt att som utlänning få besöka landet.

Landet anses stå under Indiens militära beskydd, och det är Indien som utbildar Bhutans armé. Styrkorna består av armén, Royal Bhutan Army, polisen, Royal Bhutan Police, kungliga livgardet och den paramilitära skogsvaktarkåren. Skogsvaktarkåren är en del av Bhutans väpnade styrkor som har en viktig roll att spela i skyddet för tigern i landet.

http://www.svtplay.se/expedition-tiger

Sibirisk tiger, fotograferad i djurpark
Foto: Christer Hägglund

söndag 11 augusti 2013

Söndagstips: Röros i Norge

Röros är en mycket fin gammal stad i Norge. Den gamla bebyggelsen passar utmärkt som ett utflyktsmål för den fotointresserade.

1644 gjorde ett fynd av koppar i området, vilket ledde till att gruvdrift startade 1646 när gruvorna fått sina privilegier och att stadsbebyggelse anlades i anslutning till smältverket. Den gamla bebyggelsen i staden är numera populär som turistmål för svenskar, som kommer via Funäsdalen. Det är dock inte bara på senare år som svenskar kommit på besök till Röros, redan 1678 brändes staden ned av en svensk här, och i juli 1679, precis ett år senare, skedde samma sak igen. 1718 belägrades staden återigen av svenskar, denna gång utan att bränna ned staden, men istället plundrade man koppargruvan på en större mängd koppar. Kopparverket i Röros var i drift till 1977.

Den gamla bebyggelsen är numera upptagen på Unescos världsarvslista.

Röros ligger i Sør-Trøndelag fylke i sydöstra Norge. Bästa sättet att ta sig till staden är via riksväg 84, från Funäsdalen. Från Funäsdalen är det ca 3 mil till gränsen och ytterligare 4 mil till Röros.

Fotofyndet, kameratillbehör för den prismedvetne fotografen