söndag 16 juli 2017

Söndagstips: Auschwitz

Hemskheterna som pågick i koncentrations- och förintelselägren i Auschwitz är välkända för många av oss. I mars hade jag möjlighet att besöka Kraków och vi tog då en tur till Auschwitz. Det var väldigt intressant och gripande att gå där och titta på resterna av denna industri i att mörda människor. Svårt att ta in, trots att man stod där och såg det med egna ögon, men nyttigt och något jag rekommenderar.

KZ Auschwitz var det största lägret i Nazitysklands nätverk med koncentrations- och förintelseläger. Det vi kallar Auschwitz var egentligen tre olika huvudläger:
Auschwitz I, koncentrationsläger.
Auschwitz II-Birkenau, koncentrations- och förintelseläger.
Auschwitz III-Monowitz, arbetsläger

Vi besökte först Auschwitz I, som alltså var ett koncentrationsläger. Det skapades på platsen där den polska armén tidigare hade haft en förläggning, och man flyttade helt enkelt in i befintliga tegelbyggnader på platsen. Vår guide berättade att man hade byggt till extra våningar på vissa hus. Här fanns mellan 1940-42 polacker, ryska krigsfångar och till viss del judiska fångar. 1942-44 byggdes det ut med läger 2 och 3, och ursprungslägret blev då dessutom ett adminstrativt centrum för hela Auschwitz-komplexet. Namnet är en tysk form av det polska namnet, Oświęcim. Det är det här lägret som har den välkända grinden med texten "Arbeit macht frei" ovanför. "Arbete ger frihet", om du arbetar så blir du fri. Järnvägsspåren som transporterade fångarna hit slutade en bit utanför lägret och fångarna fick själva marschera sista biten. Här utvecklade man också metoder i bland annat gaskamrar som senare överfördes till andra läger.

Auschwitz II Birkenau låg några kilometer från Auschwitz I. Det här var ett läger som egentligen hade ett enda syfte: att mörda så många människor som möjligt under en given tid. Därför drogs järnvägsspåren in i lägret, med flera spår så att flera tåg kunde lasta av samtidigt. Direkt vid ankomsten avgjorde läkare vilka som var arbetsföra och vilka som inte var det. De som inte var det skickades direkt till gaskamrarna och var oftast döda inom ett par timmar. Fångarna som fick leva arbetade i allmänhet med att sköta arbetsuppgifter tillhörande gaskamrar och kremering.

Auschwitz III Monowitz var ett arbetsläger. Först bodde arbetarna i läger I, men insåg snart att det var oekonomiskt att låta arbetarna gå flera kilometer både morgon och kväll, och därför uppfördes lägret i anslutning till Buna-Werke, där bland annat kemikoncernen IG Farben tillverkade olika kemiprodukter. Av Monowitz finns idag inget kvar, men industriområdet finns kvar och är alltjämt i bruk.

Dessutom fanns ett 40-tal underläger i anslutning till dessa.

Vi valde att åka till Auschwitz med Cracow City Tours, som har ett kontor på turistgatan i gamla stan. Vi betalade 145 PLN för turen, dvs ca 350 SEK, som avgick kl 08.00 på morgonen och var åter efter kl 14. Då ingick transport och guidning i båda lägren, men ingen mat av något slag. På försäljningskontoret informerade man oss om detta, och att det var lämpligt att köpa med sig någon form av rejälare fika att ta i bussen. Bussen avgick ifrån företagets andra kontor, ett stenkast utanför gamla stan. Jag är mycket nöjd med besök och företaget får mina varma rekommendationer. Jag såg under senare dagar att andra erbjöd turer för 99 PLN (240 SEK), men jag har ingen egen erfarenhet och vill därför inte rekommendera dessa. Cracow City Tours kändes på alla sätt som ett seriöst företag.

Förutsättningarna för fotografering varierar. Fotografering är tillåten i princip överallt. I Auschwitz I var det förbud på två ställen, vilket man såklart måste respektera. Dessutom var det förbud mot fotografering med blixt på något ställe. Utomhus beror det på vädret, och inomhus var det mörkt och krävde höga ISO-värden. Det är trångt på många ställen och vidvinkel rekommenderas. Något att tänka på är också att det är hårda regler på storleken på väskor man får ta in, botten får inte vara större än en A4-sida. Det gör att det är svårt att ha någon större kamerautrustning med sig in.

Var beredd på en stark upplevelse.

/Christer

Auschwitz I, med den välkända skylten

Baracker

Barack nr 14

Block 14a

Använda burkar av insektsgiftet Zyklon B, som användes i gaskamrarna

Platsen där fångar arkebuserades, ofta på mycket godtyckliga grunder.

Vakttorn i Auschwitz II Birkenau.

Delar av de järnvägsspår som transporterade fångarna ända in i lägret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar