måndag 24 juli 2017

Lantmäteriet gör historiska bilder tillgängliga

Lantmäteriet kommer att göra en stor mängd historiska flygfotografier tillgängliga för allmänheten. Det hela börjar gälla 1 september och kommer dessutom att vara kostnadsfritt. Det är så kallade ortofoton av hela Sverige det gäller. Ortofoton är bilder som justerats för felaktigheter som uppstår i bilden på grund av höjdskillnader på marken.

Orsaken är att man vill främja forskning där sådana bilder används. Lantmäteriet har idag scannat in ca 400.000 av sina en miljon flygfoton och arbetet fortskrider enligt plan.

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar