lördag 22 juli 2017

Amerikansk domstol slår fast rätt att fotografera polis

En enig amerikansk Third Circuit Court of Appeals har fastslagit att det är en rättighet enligt första tillägget i konstitutionen att fotografera och filma poliser på offentliga platser. Beslutet följer efter flera fall av poliser som hämnas på personer som filmar polisens offentliga aktiviteter.

I just det aktuella fallet filmade en ung kvinna i Philadelphia när polisen omhändertog en aktivist, när hon blev upptryckt mot en pelare och hennes synfält och möjlighet att filma omöjliggjordes av en polisman. Ett annat fall som nämns är när en ung man, trots uppmaning, vägrar sluta filma polisens arbete.

Domare Thomas Ambro sammanfattar i en skrivelse: "Enkelt uttryckt skyddar det första tillägget att fotografera, filma eller på annat sätt spela in poliser som utför sitt arbete på offentlig plats". Domaren noterar dock att det kan finnas undantag, som när inspelningen stör polisarbetet.

Just detta har varit uppe till diskussion i Sverige också efter några omtalade fall.

/ChristerInga kommentarer:

Skicka en kommentar