tisdag 11 juli 2017

Möjlig ubåt i Gävle hamn

Gävle Dagblad berättar om att Gävle hamn vid mätningar i hamnen upptäckt ett främmande föremål i farleden. Vid en kontrollmätning några timmar senare var föremålet borta. Storleken bedömdes vara cirka 12 m långt och 3 m högt. Ärendet har överlämnats till Försvarsmakten.

Det går ju inte annat än att dra slutsatsen att risken är att det är en ubåt. Vi vet att östblocket regelbundet fanns i våra farvatten för att göra sjömätningar under 50, 60, 70 och 80-talen. Kartorna finns nämligen att se nu, efter östblockets fall. Kartor som är så detaljerade att man bedömer att man inte kunnat göra dem utan att ha varit på plats och mätt.

Man ska inte dra för stora växlar på en enskild händelse, men nog är det så att man börjar fundera.

Fortsättning följer... Kanske?

/Christer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar