lördag 13 februari 2016

Fortifikation väst

En grupp väldigt intresserade Urban Explorers har bildat gruppen Fortifikation väst. FV är synliga på Facebook i grupper för människor som är intresserade av fd militär anläggningar och har gjort sig ett namn med välskrivna artiklar och bra bilder. Ett besök på gruppens hemsida visar också att man sedan slutet av förra året har ett utgivningsbevis för hemsidan. Utgivningsbeviset innebär ett skydd för uppgiftslämnare och släpper på vissa av de skyldigheter som annars finns när det gäller att publicera bilder på människor. Sidan har då en ansvarig utgivare som ansvarar för det material som publiceras, och man åtnjuter därmed de grundlagsskyddade rättigheter som vanlig press har. En verklig kvalitetsstämpel för det arbete gruppen gör.

Det finns många intressanta artiklar på hemsidan, där man beskriver besök i flera av våra allra hemligaste bergrum och anläggningar. Man kan inte annat än bli imponerad av uppfinningsrikedomen när det gällde att lösa uppgiften att skydda viktiga samhällsfunktioner om kriget skulle komma.

Om du är intresserad av UE som håller sig inom lagens ramar så är Fortifikation väst väl värt ett besök!

http://www.fortifikationvast.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar