måndag 15 februari 2016

Avdankad

Ordet avdankad har nog de flesta av er hört någon gång. Det används ju ofta i betydelsen utsliten eller gammal, och tillkomsten av ordet är faktiskt ganska nära. Ursprungligen var ordet mer synonymt med avtackad, från tyskans danken. Ordet användes ofta om indelta soldater som på grund av att de blivit gamla eller skadade inte längre kunde användas i krigstjänst, utan avtackades och hemförlovades.

Även värvade arméer avdankades, och det berättas bland annat om att Karl X Gustav ledde de stora värvade arméernas avdankning efter freden 1648.

/Fotofyndet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar