onsdag 15 maj 2013

Trådutlösare med timer

Vår trådutlösare med timer är en mycket mångsidig och användbar liten pryl. Dels så är den en vanlig trådutlösare som fungerar precis som våra vanliga trådutlösare, dvs tryck ned knappen så tas en bild, spärra knappen i nedtryckt läge för att ta serier eller använda bulbfunktionen.

Dessutom har den avancerade funktioner för tidsinställda fotograferingar av olika slag. Vi kommer här kort att förklara hur man gör dessa inställningar och vilken information som visas i displayen.

 1. DELAY, fördröjning. Tiden till första bilden tas. Strecket under ordet DELAY indikerar att det är denna inställning som är aktiv. Tryck på SET (11) för att ändra inställningen. Använd piltangenterna uppåt och nedåt för att ställa in tiden, samt höger och vänster för att byta mellan timmar, minuter och sekunder. Tiden är inställbar från 0s till 99 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.
 2. LONG, längd på exponering. Om du har kameran inställd på serietagning så fortsätter kameran att ta bilder under så lång tid som du ställer in här. Om du har kameran inställd på bulb så blir exponeringen så lång som tiden du ställer in här.
 3. INTVL, intervall, tid mellan bilder. Ställ in hur lång tid du vill att det ska gå mellan varje bild. För att ta en bild varje minut, ange 00:01':00''
 4. N, antal bilder. Ange hur många bilder som ska ingå i serien. Kan ställas på 1-399 bilder, eller -- för oändligt antal. Timern kommer då att fortsätta tills att du stänger av den, eller att batteriet tar slut.
 5. (NOT) Ljudsignal, anger om ljudsignalen är aktiverad eller ej. Om aktiverad kommer timern att pipa 3 gånger, en gång i sekunden, innan bilden tas.
 6. Antal bilder som bilder som återstår i bildserien. Antalet bilder ställs in under punkt 4.
 7. Anger om ljudsignalen är aktiverad eller avaktiverad.
 8. (LAMPA)/LOCK, belysning och låsning. Tryck kort på knappen för att aktivera belysning. Efter trycket lyser displayen i ca 5 sekunder. Tryck länge för att aktivera låsning. Låsningen förhindrar att inställningar ändras oavsiktligt. När låsningen är aktiverad tänds ett L i displayens nedre vänstra hörn.
 9. TIMER START/STOP, slår på och av timern med aktuella inställningar.
 10. Piltangenter, uppåt och nedåt ökar respektive minskar tiden i aktuell inställning, höger vänster byter inställning om ingen är aktiv, samt byter mellan timmar/minuter/sekunder
 11. SET, tryck en gång för att gå in i inställningsläge på aktuell inställning, tryck igen för att bekräfta val.
Timern har ingen av och på-knapp utan displayen är alltid igång. Om den inte används så räcker batterierna i flera år. Batteritypen är AAA.

Lycka till med ditt fotograferande!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar