fredag 31 maj 2013

Ny lag om kränkande fotografering föreslagen av regeringen


Just nu bereds ett lagförslag som berör oss med fotointresse. Det gäller en helt ny lag som benämns kränkande fotografering. I takt med att teknikutvecklingen gått framåt och att kameror finns i mobiler och andra applikationer med allt bättre bild- och filmkvalitet så har risken ökat för att man ska utsättas för att bli fotograferad eller filmad i privata eller intima situationer, utan att vara medveten om det eller gett sitt medgivande till det.
Den nya lagen som nu föreslås omfattar alla typer av kränkande fotografering. För att det ska vara fråga om en kränkande fotografering så skall enligt lagförslaget tre villkor uppfyllas:
  • Fotograferingen sker olovligen, dvs fotografen eller den som äger/installerat kameran har inte fått tillåtelse av den som fotograferas på bild eller film.
  • Fotograferingen sker i hemlighet. Den fotograferade är inte medveten om att denne blir fotograferad.
  • Den fotograferade befinner sig i sin privata miljö eller annan plats som är avsett för särskilt privata förhållanden. Det innebär alltså att man ska vara i sitt hem, eller på en annan plats där man normalt sett kan räkna med att vara "privat", dvs omklädningsrum, toalett, solarium, eller annat liknande utrymme.
I lagförslaget föreslås påföljden vara böter eller fängelse i högst två år.
  
Undantag föreslås gälla om man kan visa att syftet med fotograferingen och övriga omständigheter är försvarliga, samt om fotograferingen är ett led i någon myndighets verksamhet.
  
Även förberedelse till sådan fotografering kan vara straffbar enligt lagförslaget.
  
Om förslaget går igenom träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2013.
  
Om man ska kommentera förslaget lite så innebär detta en förändring i hur du lagligt, med kameran i hand, kan fotografera till exempel dina grannar. Det som gäller idag är att du ska stå på en plats där du har tillåtelse att fotografera, tex ditt eget hem eller på allmän plats. Om du då fotograferar din granne som springer omkring naken i sitt hem, är detta inget brott. Det är platsen där DU befinner dig som gäller. Med den nya lagen så anpassas lagen i riktning till det som den moraliska kompassen pekat ut redan sedan länge, att en sådan fotografering varken är lämplig eller troligen uppskattas särskilt mycket av din granne.

När det gäller kameror som installeras i till exempel omklädningsrum eller toaletter, som anges som exempel ovan, så är min tolkning att den nya lagen inte kommer att innebära speciellt mycket. Man behöver redan idag tillstånd från länsstyrelsen för att installera en övervakningskamera på en plats till allmänheten har tillgång. Det förefaller inte speciellt troligt att man får ett sådant tillstånd för ett omklädningsrum, en toalett eller ett solarium.
  
Sedan kommer det ju helt säkert att bli många konstiga situationer när lagen skall börja tillämpas. Om jag skulle få för mig att ta med mina barn till en nakenbadstrand och fotograferar dem där på stranden. Samtidigt får jag med en kvinna som solbadar naken i bakgrunden. Är det då kränkande för henne? Fotograferingen sker i det fallet olovligen och omedvetet, jag har varken fått lov eller berättat för personen att hon blir med på mina bilder, och många skulle nog anse att nakenbadet är en miljö "som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden". Just frågan vem som avgör vad som är kränkande kommer nog att spela en stor roll när lagen börjar tillämpas, men även vilka platser som kan anses vara en miljö avsedd för särskilt privata förhållanden.
  
Vi återkommer med mer rapportering om detta lagförslag.

Läs gärna mer i lagförslaget på http://www.regeringen.se/sb/d/16524/a/208975

/Fotofyndet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar