söndag 5 maj 2013

Söndagstips: Hur hittar man UE objekt

För en nybliven Urban explorer så är det ett problem att hitta UE-objekt. För vissa går det lättare, då man har lämpliga objekt i sitt närområde, men förr eller senare blir det intressant att leta nya objekt. Hur hittar man då dessa? Ja, det är väl det som skiljer en duktig UE-utövare mot en som inte är det, att få känslan för var det finns något intressant. Ett alternativt namn för Urban Exploration är det svenska ruinturism. Vi har valt att använda namnet UE.


Industriområdet. UE-objekt?
Foto: www.fotoakuten.se

Det finns ändå vissa sätt att få hjälp, även om alla inte är vedertagna och omtyckta av "riktiga" UE:are. Det finns nämligen en ganska stor risk med att "outa", avslöja, objekt och det är att folk som inte följer UE- folkets principer också får reda på var det ligger. Det kan vara metalltjuvar, klottrare, med flera. Forum på internet i alla fall är ett sätt att få tips om objekt. Det finns en del olika där jag tänkte nämna några.

28dagarsenare.se
Ett forum endast för urban exploration och dess utövare. Det finns till att börja med massor av bra tips om hur man agerar som UE-utövare, där man utövar sin hobby enligt det gamla ordspråket "Take nothing but pictures, leave nothing but footprints", ta inget annat än bilder, lämna inget annat än fotspår. Dvs förstör ingenting, avlägsna inget från platsen och lämna den som du fann den. Det finns också mängder av tips om hur man agerar när man befinner sig på ett objekt, med tanke på sin egen och sina kamraters säkerhet. Många diskussioner gäller fd militära objekt. Man är dock mycket noga på forumet med att inte diskutera anläggningar som fortfarande är aktiva och som är skyddsobjekt (SO). Är du det minsta intresserad av UE så rekommenderar vi ett besök på forumet. Tänk dock på att läsa och bilda dig en uppfattning om forumet innan du skriver eller efterlyser tips om objekt.
www.28dagarsenare.se

Flashback.info
Flashback, sidan är det förutom ett tillhåll för UE-folk även finns en hel del information om aktuella brottmål, namn på brottslingar och misstänkta sådana, information om narkotiska preparat, med mera. Man kan ha mängder med åsikter om Flashback och om den är viktig för, eller rent av ett hot mot tryckfrihet och demokrati, men ett forum att hitta information om UE är det åtminstone. Här är man inte alls lika noga med att inte diskutera aktiva skyddsobjekt, etc.
www.flashback.info

Jan Jörnmark
Författaren Jan Jörnmark är en av Sveriges mest kända ruinturister. Han har skrivit flera böcker, både själv och tillsammans med andra, i ämnet. De heter bland annat Övergivna platser 1& 2. På Jörnmarks hemsida finns en hel del intressanta bilder från olika resor och objekt. Klart sevärt.
www.jornmark.se

Forum om Militaria
Det finns förutom dessa exempel många forum som handlar om militaria, om nedlagda militär anläggningar, etc, men som inte handlar specifikt om UE. Man kan dock få många tips där. Vad dessa forum heter finns det uppgifter om både på Flashback och 28dagarsenare.

Medlemmarnas bloggar
Medlemmarna främst på 28dagarsenare bloggar ofta, och lägger ut hela album med bilder från olika objekt man besökt. Det kan både ge inspiration och väcka intresse, men även ibland ge tips om objekt.
Förutom dessa tips så är det bara att ge sig ut och leta. Tänk dock på att säkerställa att det verkligen är en ruin och inte ett hus som bara tappat sin glans. Brottsbalken 1962:700 säger gällande hemfridsbrott och olaga intrång:

6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.

Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.


Lycka till med ditt upptäckande!

Vi har allt till kameran för en urban explorer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar