måndag 15 april 2013

Vad är det som gäller för åtelkameror?

Efter att vi ett par gånger den senaste tiden skrivit om åtelkameror och bland annat en fotograf som dömts till dagsböter för en sådan kamera. Vi har även läst andra artiklar om fotografer som blivit åtalade och friade för till synes samma brott. Nu har vi fått en del frågor om vad det egentligen är som gäller. Är det tillåtet eller inte? Vi citerar här ett pressmeddelande från Polismyndigheten i Norrbotten, se länken nedan för att läsa det på polisen.se:Tillstånd krävs för åtelkamera

Polis, åklagare och länsstyrelsen vill göra ett klargörande om vad som gäller vid användande av åtelkameror i skog och mark, med anledning av vissa missuppfattningar som kommit till vår kännedom.

Enligt 5 § Lagen om allmän kameraövervakning, krävs tillstånd av länsstyrelsen för att man ska få sätta upp en åtelkamera i skogen. Detta eftersom allemansrätten ger folk rätt att vistas i skog och mark och de ska ej riskera att filmas av en obevakad kamera. Polisen kommer därför vid upptäckt av kameror som satts upp utan tillstånd att beslagta kameran och inleda en förundersökning. Brottet kan medföra ett års fängelse eller böter vid fällande dom.

Finns det andra kriterier som gör att polisen misstänker att åtelkameran används som en del i jakt kan brottet istället rubriceras som förberedelse till jaktbrott alternativt grovt jaktbrott, vilket kan medföra upp till fyra års fängelse.

Kontaktinformation
Frågor om polisens arbete hänvisas till viltsamordnare Lars Lundman vid polismyndigheten i Norrbotten, som nås via polisens växel, tel 114 14.
Frågor om tillstånd för kameror hänvisas till Rättsenheten på Länsstyrelsen, tel växel 0920/96 000.

Tillstånd krävs för åtelkamera


/Fotofyndet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar