torsdag 4 april 2013

Nytt förslag om åtelkameror

Häromdagen skrev vi om en fotograf som dömts för att ha satt upp en åtelkamera för att fotografera räv. Tingsrätten ansåg att det var att likställa med en övervakningskamera, och mannen hade inget tillstånd för att sätta upp en sådan på allmän plats. En kameraövervakningslag är under utarbetande och i den hade man hoppats på lättnader för liknande installationer. Många blev därför besvikna när lagförslaget istället visade sig innehålla en skärpning då den som ofrivilligt fångats på en övervakningskamera ska kunna begära skadestånd av den som satt upp kameran.

Nu öppnar regeringen trots allt för lättnader avseende åtelkameror. Man anser sig ha för dåligt underlag, men har uppmärksammat protester från bland annat Jägareförbundet och öppnar för ändringar i lagen när man har ett bättre underlag. Jägareförbundet anger som exempel bland annat övervakningen av vildsvinsstammen där åtelkameror är mycket viktiga och i och med att kamerorna sitter på sådana platser där det rör sig minimalt med människor är risken för integritetskränkning i det närmaste obefintlig.

Den som vill kan läsa mer om lagförslaget på regeringen.se

En intressant fråga både för jägare och fotografer som vi kommer att följa med intresse.


Fjällämmel, fotograferad i Härjedalsfjällen, utan
otillåten åtelkamera.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar