tisdag 23 april 2013

Får jag kalla mig fotograf?

Jag som är fotointresserad, en glad amatör som fotograferar ofta och gärna, får jag kalla mig fotograf? Vilka regler gäller egentligen för att kalla sig för en yrkestitel?

Ja, till att börja med så är det självklart olika beroende på vilken titel det gäller. Fotograf är en sådan titel som det inte finns några lagliga hinder att använda, även om man inte ens äger en kamera. För vissa yrken gäller att man har en så kallad skyddad yrkestitel. Det kan då vara krav på en viss examen, medlemskap i en yrkesförening, en speciellt utfärdad yrkeslegitimation eller att man är en sk auktoriserad yrkesman för att få använda titeln.

Exempel på dessa är:
Examen - Läkare, avlagd läkarexamen vid universitet
Medlemskap i yrkesförening - Advokat, medlem i advokatsamfundet, annars kallar man sig oftast jurist
Speciellt utfärdad yrkeslegitimation - Apotekare
Auktoriserad yrkesman - Auktoriserad revisor

För vissa yrken finns speciell lagstiftning som är applicerbar, till exempel polis. Om man använder en polisuniform eller säger sig vara polis utan att vara det så kan man bli dömd för föregivande av allmän ställning jämte 17 §, 15:e kap Brottsbalken (1962:700). Även andra yrken har speciell lagstiftning, t ex yrken inom sjukvården och veterinär.

Fotograf är således ingen skyddad yrkestitel, men får man då kalla sig fotograf hur som helst? Både ja och nej skulle jag vilja säga. Om du medvetet kallar dig för fotograf och ger sken av att behärska det som profession och därmed lurar en kund att betala dig ett förskott för ett arbete så kan det vara fråga om ett bedrägligt beteende enligt brottsbalkens 9 kap, där just "titeln" spelar en viss roll.

Det kortfattade svaret på frågan i rubriken är alltså, ja det får du.

Ung fotograf, endast 7 år gammal


Fotofyndet, kameratillbehör för amatörfotograf och proffs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar