söndag 21 oktober 2012

Hemsö fästning


Hemsö fästning är en försvarsanläggning som ligger strax utanför Härnösand. Den byggdes på platsen för att skydda Ångermanälvens mynning, då älven bedömdes vara en mycket viktig transportled i händelse av krig. Beslutet att bygga anläggningen togs 1914 och arbetet inleddes 1917. Redan året därpå avbröts arbetet men återupptogs igen 1921. 1925 avbröts arbetet med fästningen igen och kom inte att färdigställas förrän under andra världskriget.

Anläggningen, som i sin helhet benämndes Spärrbataljon Hemsö, består av två batterier som är utplacerade så att deras läge och räckvidd skulle kunna skydda Härnösands hamn och flottans baser i Ångermanälvens mynning. Det är dels det lättare batteriet, beläget på Havstoudd, dels det tunga batteriet på det 140 m höga Storråberget. Fästningen var den största i sitt slag i landet och var under årtionden bland det hemligaste vi hade och området var under lång tid förbjuden mark för utländska medborgare. Storspionen Wennerström avslöjade dock en hel del om anläggningen för Sovjetunionen, där vissa uppgifter som läckt ut var så allvarliga att man funderade på att stänga hela anläggningen. Efter att ha gjort om en del av det operativa upplägget kring närförsvaret, samt byggt om en passage inne i själva fästningen, bedömdes den kunna fortsätta fylla sin funktion. Pansardörrarna i denna passage kallas fortfarande för "De Wennerströmska portarna".

De Wennerströmska portarna

Det tunga batteriet på Storråberget, som byggdes 1953-57 och är huvudbeväpningen i Spärrbataljon Hemsö, består av tre 15,2 cm dubbelpjäser med en räckvidd på 22 km. Pjäserna var urprungligen fartygspjäser tillverkade av Bofors för kungen av Siam. Eftersom det rådde exportförbud för krigsmateriel under andra världskriget hamnade pjäserna istället på Hemsön.
Tunga batteriet

Trapporna där ammunitionen bars för hand.

Här läggs ammunitionen in i en hiss...

...som går upp till pjäsen.

I det omfattande skalskyddet ingick bland annat tre luftvärnspjäser, granatkastarställningar och skyttevärn. Anläggningen var kärnvapenskyddad vilket man tydligt kan se när man går ner.

Nedgången till fästningen består av en lång tunnel. Ingången är
i sidan av tunneln en bit ifrån slutet, något man bedömde skulle
minska påverkan från tryckvågen från ett eventuellt atombombs-
angrepp på fästningen.

40 m ner i berget finns logement, verkstäder, kök, mäss, etc som är dimensionerat för att klara av att personalstyrkan på 320 man skulle kunna vara helt självförsörjande i 90 dagar, i fall av belägring eller kärnvapenanfall. Det finns därför även elverk och avancerad utrustning för rening av både vatten och luft. Ett komplett fältsjukhus fanns även att tillgå och det som finns i muséet vill jag minnas är det enda som finns kvar idag.

Korridor och soldatmatsal.

Marketenteri.

Sjukhus.

Reservkraftsaggregat från NOHAB, Nydqvist & Holm AB

Ett par av stekborden i det rejäla köket.

Det lätta batteriet på Havstoudd hade en personalstyrka på 112 man, och var även det kärnvapenskyddat. Den tredje anläggningen som ingår i Spärrbataljon Hemsö är Kleffsö mätstation som används för eldledning av det tunga batteriet.


Delar av radar- och eldledningssystemet från Ericsson.

De sista värnpliktiga muckade 1989 och därefter användes anläggningen för övning fram till 1992. 1998 blev den ett statligt byggnadsminne och 2005 startade museiverksamheten.

Fotomässigt så är det lite varierande förutsättningar. Utomhus vid pjäserna är det fin utsikt och vid vackert väder ser man långt. Inomhus är det trångt, på vissa ställen som i pjäserna mycket trångt, men på de flesta ställen går det bra att få bra bilder. Vidvinkelobjektiv är en självklarhet och man får varva mellan att använda blixt och köra utan.

För att hitta till Hemsö Fästning, kör E4. 9 km norr om Härnösand, sväng av mot Hemsön. 8 km efter att du lämnat E4 kommer du till Strinningens färjeläge. Ta färjan över till Hemsön och håll vänster när du kommit ut på ön, ca 4 km. Sväng höger vid skylt och följ vägen uppför berget i ca 4 km.

Öppettiderna är för 2012 11 juni - 9 september. Variationer i öppettider och hur ofta de guidade turerna går varierar, se hemsidan för mer information. Inträdet kostar 80 kr för vuxen, 50 kr ungdom (11-15 år) och barn gratis. Fri parkering. Är man en grupp som vill besöka fästningen övriga tider på året går det att kontakta föreningen via hemsidan. Vi rekommenderar verkligen ett besök och den guidade turen. Guiden bjuder på massor av rolig information om både spioner och kungar som gästat anläggningen. Om du åker E4 förbi Härnösand, ta ett par timmars paus och få en oförglömlig rundtur på Hemsö fästning.


Fotofyndet, för dig som siktar mitt i prick

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar