tisdag 1 augusti 2017

Nya regler för drönarfotografering idag

Idag börjar så de nya reglerna för drönarfotografering att gälla. Dessa nya regler, som undantar drönarna från kameraövervakningslagen, har diskuterats under lång tid och varit mycket efterfrågade. Men, vad är det då som gäller om man vill flyga med sin drönare? Är det nu helt fritt?

Naturligtvis är det inte det. All luftfart omfattas av ett regelverk, så även drönare. Man kan kanske jämföra det med att du tar en radiostyrd bil och ger dig ut på motorvägen och kör med den. Den skulle kunna ställa till ganska stor skada när riktiga bilar väjar för att inte köra in i den, eller riskerar att skadas om man verkligen krockar.

För det första så ska du flyga inom synhåll med din drönare. Det gäller alltså inte att se den genom en kamera, kikare eller liknande, utan du ska se den med dina egna ögon. Du får inte flyga högre än 120 m och maximalt 500 m ifrån din egen position.

Visa hänsyn. Flyg din drönare på platser där du inte stör människor och djur. En privat badsjö är ett klart olämpligt ställe att flyga. Kom också ihåg mannen som fick höga böter för att han flög sin drönare i ett naturskyddsområde med skyddade fågelarter.

Håll avstånd till både människor och djurliv. Undvik att flyga över folkmassor.

Håll koll på flygplatsernas kontrollzoner. Runt varje flygplats finns en kontrollzon, där man måste ge sig till känna för en flygledare om man vill flyga med ett flygplan. Om du vill flyga din drönare inom ett sådant område måste du ansöka om tillstånd för detta hos flygplats vars kontrollzon du befinner dig i. Tänk på att kontrollzonen ofta är mycket stor och sträcker sig flera mil från flygplatsen. Det har hänt flera gånger att trafiken fått stängas av på Sveriges största flygplatser för att drönare befunnit sig inom kontrollzonen. Om du googlar på drönarkartan får du fram en karta med alla Sveriges kontrollzoner.

Restriktionsområden finns också, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. Där är det också förbjudet att flyga.

Tänk också på att du inte får sprida flygfoton. Du får alltså inte publicera dina flygbilder på internet eller trycka dem i tidningar, broschyrer, etc utan tillstånd från Lantmäteriet. Alla som flyger på uppdrag, alltså flyger mot någon form av betalning eller ersättning måste ha tillstånd.

När behöver man tillstånd?
I följande fall behöver du ha tillstånd för att flyga din drönare, sorterat efter vem som beviljar tillståndet:

Transportstyrelsen
  • all flygning utom synhåll, dvs då du inte kan se drönaren med dina egna ögon
  • flygning för utprovning eller forskning
  • kommersiell flygning
  • flygning på uppdrag och annat som inte kan betraktas som nöje eller rekreation


Närmsta flygplats
  • flygning inom flygplatsens kontrollzon


Lantmäteriet
  • publicering och spridning av geografisk information (flygfoto). Detta handlades tidigare av Försvarsmakten. 


Post- och Telestyrelsen
  • vissa typer av radiosändare 


Happy flying!

/Christer


Källa: Transportstyrelsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar