måndag 29 maj 2017

Härjningarna 1721

Som vi nämnde för ett par dagar sedan stod den sista striden i de ryska härjningarna i Sverige under det stora nordiska kriget i Sundsvall den 25 maj 1721, i det som kallas Slaget vid Selånger. Det var dock inte bara det här slaget och bränningen av Sundsvall som drabbade oss hårt. Nio järnbruk brändes ned längs den svenska kusten under försommaren.

Galtströms bruk, strax söder om Sundsvall, var ett av de bruk som fick besök av den ryska hären. Järnbruket som varit i drift sedan 1673 brändes ned, vilket nämns på den stora skylten med information om bruket som idag sitter på en av masugnarna.

Masugn i Galtström
Foto: Christer Hägglund

Den gjutna skylten som berättar om ryssarnas härjningar
Foto: Christer Hägglund
Den stora hammarsmedjan, hus, sjöbodar, lager av spannmål och kol brändes och masugnen förstördes. Den övre hammaren, sågen, kvarnen och brukskyrkan klarade sig undan elden. Man påbörjade omgående återuppbyggnaden och två år senare var produktionen åter igång. Man fick då bidrag från staten i form av åtta års skattefrihet, för att man byggde upp det för Sverige viktiga järnbruket.

Galtströms brukskyrka, invigd 1696.
Foto: Christer Hägglund

Förutom Galtström förstördes bland andra Gnarps, Iggesunds och Åvike bruk. Naturligtvis var det inte bara järnbruken som blev hårt åtgångna. I en rapport till landshövdingen efter ryssarnas härjningar konstaterades att enbart i Medelpad hade 234 gårdar bränts. I Sundsvall återstod endast kyrkan, en ynnest som inte förunnades Härnösand där man trots försök att skona kyrkan, på grund av hårda vindar brände ned den till grunden. Även Gävle och Hudiksvall brändes.

Det stora nordiska kriget, som slaget om Selånger var en del av, pågick mellan 1700 och 1721, och utkämpades mellan Sverige, hertigdömet Holstein-Gottorp och vill viss del även Osmanska riket å ena sidan, å andra sidan en koalition som utgjordes av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryssland.

När freden slöts den 30 augusti 1721 hade Sverige förlorat kriget. Vi tvingades då bland annat överlämna våra baltiska provinser och södra delen av svenska Pommern till fienderna. Slutet på det Stora nordiska kriget och Karl XII:s död i Fredriksten 1718 innebar slutet för kungens envälde i Sverige och stormaktstiden.

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar