torsdag 4 maj 2017

En välkänd cocktail


Modellen Anna med en molotovcocktail
Foto: Christer Hägglund

Den sovjetiske utrikes- och premiärministern Vjatjeslav Molotov (1890-1986) gav ovetande sitt namn åt molotovcocktailen. Begreppet sägs ha myntats av finländska soldater under finska vinterkriget. Molotov påstod att de klusterbomber Sovjet släppte över Finland inte var bomber utan matransoner. Soldaterna på den finska sidan började kalla dessa "Molotovs brödkorgar" och svarade senare på detta med att kalla sina improviserade bensinbomber för "Molotovs cocktails".

Molotovcocktail är slanguttryck och den rätta benämningen är brännflaska. Den består av en flaska med lättantändligt innehåll, ofta bensin eller alkohol. En enkel tändmekanism finns på flaskans utsida, till exempel ett tygstycke som stoppas ned i flaskans hals. Flaskan kastas och när den träffar sitt mål går den sönder och vätskan antänds. Brännflaskan var utbredd som vapen och inom den svenska Krigsmakten fanns Brännflaska m/40 (modellår 1940), med utvändig tändanordning. Denna tändes med ett tändsticksplån och brann i ca 30 sekunder. Tack vare att den är enkel att göra och går att göra med enkla ingredienser har den varit mycket vanlig i gerillakrigföring.

Namnet Molotov var, i likhet med flera andra framträdande bolsjeviker, taget och anspelar på ryskans ord molot, slägga. Ordet ingår i den ryska lydelsen av uttrycket hammaren och skäran, som egentligen i svensk översättning borde lyda skäran och släggan. Dels kommer orden i den ordningen i det ryska originalet, dels betyder det ryska ordet molot som sagt slägga snarare än hammare. Hammaren och skäran var och är en viktig symbol för kommunismen och visar unionen mellan arbetarklass och bondeklass.

/Christer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar