onsdag 17 maj 2017

Fotografer kräver åtgärder om kulturarvet

I en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet kräver 36 representanter för fotografin i Sverige en nationell plan för hur det fotografiska kulturarvet ska sparas för eftervärlden. Mottagare för kravlistan är kulturminister Alice Bah-Kunke, och den består i huvudsak av

• Det övergripande institutionella ansvaret för arkiv, bibliotek och museer.
• Översikt/inventering av privata samlingar, kommersiella bildarkiv och samlingar inom näringslivet.
• En handlingsplan där samlande, forskning och publika presentationer utgör viktiga hörnstenar.
• Utveckling av digitala metoder för lagring och spridning.
• En ökad beredskap för att ta emot och förvalta svenska fotografers livsverk.

Ett urval av fotosveriges mest prominenta namn som står bakom listan är
Per Broman, Head of Culture, Fotografiska
Hans Gedda, fotograf
Anna Gullmark, Enhetschef, Malmö Museer
Tuija Lindström, fotograf och tidigare professor i fotografi vid Högskolan för fotografi och film
Gunilla Muhr, prefekt på institutionen för konst, Konstfack
Jakob och Joakim Strömholm, Christer Strömholm Estate, BVS (Bildverksamheten Strömholm)
Petter Österlund, curator, Sundsvall

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar