fredag 14 april 2017

Olyckligt formulerat om drönare

SVT Text publicerade den 6 april en nyhet med en synnerligen olämplig rubrik. Rubriken löd "Klartecken för drönare med kamera", vilket ju onekligen kan tolkas som att ett beslut är taget i frågan. Läser man nyheten kan man dock snart förstå att regeringen i en lagrådsremiss föreslår att kamerautrustade drönare inte ska omfattas av kameraövervakningslagen. Enligt remissen ska de nya reglerna börja gälla den 1 augusti i år. Man kan tycka vad man vill om drönarfrågan, men det som är bra med regeringens förslag är att vi får klara regler om vad som verkligen gäller.

Men, rubriken till trots, är det alltså INTE klart med några lättade regler ännu.
En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.
/Christer


Kameradrönare
Foto: Michael MK Khor
Licensierad enligt Creative Commons

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar