söndag 4 oktober 2015

Mer om ubåtsjakten

Dagens Nyheter skriver i dagarna om ubåtsjakten i Stockholms skärgård förra hösten. ÖB Sverker Göranson säger till DN att försvaret, polisen och Säpo gjort iakttagelser på land som kan sättas i samband med kränkningarna.

"Under förra höstens ubåtsjakt gjorde försvaret flera fynd av föremål, både i vattnet och på land. Inkräktarna kan också ha haft stöd av personer i land" säger Göranson till DN, som 1 oktober lämnade över till nye ÖB Micael Bydén.

Göranson berättar vidare att han är säkrare idag än vad han var under själva ubåtsjakten, som pågick mellan 17-24 oktober 2014. De bevis som försvaret hade under kränkningarna har sedan dess analyserats djupare och gjort att man idag är säkrare än man var då. Bevisen består dels i information från försvarets egna sensorer, men även tre observationer, bland annat foton och bottenspår, från något som ska vara en trolig miniubåt.

Slutrapporten innehåller totalt 21 observationer som ÖB kallar mycket trovärdiga. Till dessa kommer också de observationer som militära spaningsförband, polisen och Säpo gjort på land och på öarna runt det aktuella området. På frågan om vad det är man funnit svarar ÖB att det bland annat rör sig om föremål, som inte kan knytas till främmande makt, men som mycket väl kan komma från en sådan.

Intressanta uttalanden av Sverker Göranson på sin sista dag på posten som ÖB, och vi hoppas att fler fakta kommer att krypa fram i ärendet.

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar