onsdag 28 oktober 2015

Arbetsflöde vid modellfotografering

När jag fotograferar modeller så har jag ett arbetsflöde som jag följer för att alla ska känna sig nöjda och glada med resultatet. De flesta av dessa fotograferingar sker enligt det i branschen inarbetade begreppet TFP. Det kommer från förkortningen Time For Prints, tid mot bilder, men eftersom det mesta utbytet idag sker digitalt har det allt mer börjat betyda Time For Pictures. Modellen ger mig sin tid, och jag betalar med bilder. Förutsättningen för TFP är i princip att modell och fotograf är på någorlunda samma nivå i sin utveckling, så att samarbetet är givande för båda. Om en fotograf ska ha bilder till en kund för kommersiella ändamål eller en modell ska använda bilder i sin kommersiella blogg eller liknande så är TFP inte tillämpligt. Då anses det istället vara kutym att den som tjänar mest på bilderna ska betala den som tjänar mindre.

Varje fotografering föregås av diskussioner via Facebook eller annan lämplig kanal. På så sätt kan man hitta en nivå och kanske ett tema som fotograferingen ska följa. Ska det vara påklätt, lättklätt eller till och med naket? Var ska man hålla till, osv.

När vi ses så har jag förberett ett avtal som vi går igenom tillsammans och förklaringar ges där så behövs. Om båda parter känner sig nöjda så skrivs avtalet på och fotograferingen tar sin början. Efteråt beror det lite på vad som händer. Ibland vill en modell bläddra igenom bilderna på kameran och få en förhandstitt på bilderna. Det är speciellt lämpligt om man tar bilder med sk implied nudity, dvs där modellen är naken men inget syns på bilderna. Då kan det vara skönt att titta igenom bilderna snabbt och se att det ser ut som det är tänkt att göra.

Därefter väljer jag ut ett antal bilder som jag tycker är bäst. Antalet varierar kraftigt av olika anledningar, men minst ett tiotal. Dessa läggs upp i en mapp på Google Drive, dit modellen bjuds in. Modellen får sedan en tid på sig att titta igenom och välja bort bilder som den av en eller annan anledning inte trivs med. De bilder som väljs bort används inte till något alls, av någon. Bilderna finns ju kvar, men det skulle vara mig främmande att bryta det förtroendet och använda någon av bilderna som modellen valt bort.

Efter att man är överens kan det följa lite ytterligare redigering av någon bild eller något annat om man diskuterar sig fram till, och sedan är var och en fri att använda bilderna. Högupplösta bilder skickas på DVD. Sedan är samarbetet avslutat för den här gången.

Andra fotografer har säkert egna arbetsflöden, och även jag gör avsteg från detta ibland med modeller som jag känner väl.

Väl mött i studioljuset!

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar