tisdag 6 oktober 2015

Hemliga vargkameror godkänns

Länsstyrelsen i Dalarna får tillstånd att sätta upp 75 åtelkameror runt om i länet för att övervaka rovdjur. Kameror som sätts upp i anslutning till eller i närheten av lyor eller boplatser undantas också från kravet om att vara tydligt skyltade.

Tillståndsgivare är länsstyrelsen i Gävleborg, som granskat ansökan från kollegorna i Dalarna. Man säger vidare i beslutet att samtycke från markägaren bör inhämtas, dock är det inget krav.

Källa: Jakt & Jägare

Björn, ej fotograferad av åtelkamera

Foto: Christer Hägglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar