söndag 24 februari 2013

Merlo Slott, Timrå kommun

Merlo slott, eller Villa Merlo, är en slottsliknande byggnad i Timrå, strax norr om Sundsvall. Under 1800-talets andra hälft var Sundsvallsområdet ett centrum för sågverksindustrin. Många arbetade hårt och levde i extrem fattigtdom, medan andra blev rika på timret och de sågade trävarorna. De kallades för träpatroner. En av dessa var Fredrik Bünsow (1824-1897) som föddes i Tyskland och kom till Sverige på 1840-talet. Han flyttade sedemera till Sundsvall där han övertog en mindre trävarurörelse av sin morbror. Rörelsen utvecklades genom uppköp av vattensågar och stora skogsområden under 1850-talet. 1861 bildades Skönviks AB och började bygga upp distriktets största sågverkssamhälle vid Merlobäckens mynning i havet.

Familjen Bünsow bodde fram till den stora branden 1888 i en villa vid Bünsowska tjärnen i Sundsvall och därefter flyttade man till Stockholm. Träpatronen ville dock vara närmare verksamheten under sågningssäsongen och önskade därför uppföra en sommarbostad åt familjen. Två arkitekter arbetade med sommarbostaden, Isac Gustaf Clason, som bland annat ritat Nordiska Muséet och Östermalmshallen i Stockholm, och Frtiz Eckert, bla känd för Kungliga Hovstallet, som ritade en villa med inspiration från tysk riddarromantik. Såväl byggnadsmaterial som arbetskraft kom från Tyskland. Inredningen var mycket påkostad, speciellt salongen, riddarsalen och matsalen. Parken är uppförd i engelsk stil med slingrande gångar och flera dammar. Andra byggnader som Bünsow är känd för är bland andra Bünsowska huset på Strandvägen i Stockholm.


Merlo slott, SCA:s centralarkiv, beläget i Timrå
Merlo slott
1924, 27 år efter Bünsows död, överläts Merlo slott till Skönviks AB där det användes som bostad för chefer inom bolaget, och sedemera efter att det av Ivar Krueger sammanslagits med andra bolag i området och bildat Svenska Cellulosa Akitebolaget, SCA, av deras chefer. Från 1951 fungerar det som centralarkiv för SCA.

Det går bra att besöka Merlo slott och fotografera byggnaden. Tack vare närheten till E4 passar det utmärkt som en bensträckare under en resa norr- eller söderut. Under juli månad arrangeras guidade turer inne i slottet. Reservation av plats kan endast göras via e-post, merloslott@gmail.com
Plats:
GPS (WGS 84 decimal): 62.47258, 17.29999
Adress: Merlovägen, Timrå

Kameratillbehör för träpatron & sågverksarbetare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar