söndag 10 februari 2013

Ett fotoprojekt

Man läser ofta om fotografer och filmare som gör sig kända inom en viss genre, till exempel reklamfoto, men som dessutom jobbar med böcker och andra egna projekt, projekt som inte sällan sträcker sig över flera år. Vårt tips idag är att prova själv med att göra ett sådant projekt. Det finns många olika typer av projekt som blir mer intressanta ju längre tiden går, bland annat kan man till exempel fotografera barnens skolklass varje år, för att se hur barnen växer och utvecklas. Vissa tillkommer, andra flyttar och försvinner från klassen. Eller om man vill vända sig till den andra sidan av livet, fråga om man får ta en bild på åldringarna på ett äldreboende någon eller några gånger om året. Exempel på lyckade sådana projekt är Five friends photo där fem vänner sedan 1982 träffas i en sommarstuga var femte år. Varje gång tar man en bild och det är otroligt roligt och spännande att se hur männen förändras.

Ett annat exempel som inte sträcker sig över lika lång tid är att följa ett bygge. I min egen hemtrakt utförs nu en större ombyggnad av kraftverket, ett arbete som nu pågått i ett och ett halvt år ungefär och som är långt ifrån färdigt. Det är ett exempel på ett bygge som hade lämpat sig väl för ett fotoprojekt.

Bor du på landet kanske du kan följa en bonde och se hur hans år ser ut. Går att lägga upp på många olika sätt, bland annat att följa personen och de utmaningar han eller hon ställs inför beroende på förutsättningar och årstid, eller mer med fokus på själva jordbruket som både modern och historisk företeelse.

Har du egna idéer på fotoprojekt som du vill dela med dig av? Kommentera eller skicka ett mail till oss!

Vi har kameratillbehören för ditt fotoprojekt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar