söndag 13 januari 2013

Söndagstips: Gripsholms slott

Vid Mälaren i Mariefred, inte långt från Strängnäs i Sörmland finns Gripsholms slott, en riktig pärla för alla med fotointresse. Gripsholm har en lång historia och tegelslottet ägs idag av Statens Fastighetsverk. Där finns idag Statens porträttsamling med över 4000 målningar som visar exempel på porträttkonstens förändring från 1500-talet och fram till idag.

Gripsholms slott från entrésidan

Gripsholm uppfördes som en borg av drotsen Bo Jonsson (Grip) på 1370-talet. Anledningen till detta var närheten till maktens centrum i Stockholm, som gick snabbt att nå vattenvägen via Mälaren. Efter Bo Jonsson Grips död såldes egendomen 1404 till drottning Margareta, men den kom inte att bli kronoägd speciellt längre än fram till 1472. Flera kända händelser utspelade sig under den här tiden vid borgen, bland annat när en sörmländsk bondehär omringade borgen 1434 och den till stora delar förstördes av brand. Det var dock inte bönderna som anlagt branden utan fogden Hartvig Flögh, som kallades "en tyrann i Södermanland", som anlade branden för att få möjlighet att fly över Mälaren med alla dyrbarheter som förvarandes i borgen.Efter att Sten Sture den äldre bytt till sig Gripsholm 1472 var det under en tid kloster, innan Gustav Vasa gjorde anspråk på det 1525. Efter detta påbörjade Vasa arbetet med att skapa en stamborg för Vasaätten vilken stod färdig 1545. Byggmaterialet till sitt nya slott hämtade Vasa förutom från den på platsen nu rivna borgen även från ett närliggande kloster. Efter Gustav Vasas död 1560 utkämpades en del maktkamp i och kring Gripsholm. Erik XIV fängslade här sin bror Johan (III) och hans fru Katarina Jagellonica, och dessa fick sina två första barn Isabella och Sigismund här. Senare blev förhållandet det omvända då Johan III fängslade brodern Erik på slottet.

Senare har en del mer eller mindre omfattande renoveringar gjorts på slottet, den senaste på 1890-talet under ledning av Fredrik Liljekvist. Dessa restaureringar omgavs med stora debatter och diskussioner om huruvida det var rätt att försöka återställa ett slott som byggts om och till under århundraden till sitt ursprungliga utseende.

Teatertornet till vänster, den enda del av slottet som putsats.
Tegelfasaden ansågs under 1840-talet inte fin nog och därför
försågs teglet med puts som målades i tegelimitation med
ljusa foglinjer.
För den fotointresserade bjuder Gripsholms slott på i princip allt. Vackra exteriörer, spännande historiska miljöer, vackra detaljer i inredning och inte minst samling av porträtt att få inspiration ifrån. För den som själv vill ta porträtt finns det en hel massa härliga bakgrunder att använda sig av. Tyvärr är det inte tillåtet att fotografera eller filma inne i slottet.Porträttbild med vacker bakgrund.
Hitta hit:

Cirka sju mil söder om Stockholm, E-20 mot Strängnäs/Eskilstuna, avfart Mariefred och Gripsholms slott. Gratis parkering för besökare till slottet.


Öppettider:
Gripsholms slott är generöst öppet och är under tiden 15 maj-30 september öppet dagligen, 1 oktober-30 november på helger och därutöver på i princip alla storhelger. Se hemsidan för aktuell information. Entréavgiften är 100 kr för vuxen och 50 kr för barn 7-18 år samt studerande. Familjebiljett och grupprabatt finns.

Mer information om Gripsholms slott hittar du på hemsidan

Vacker interiördetalj i taket.

De två kanonerna Galten och Suggan som användes för
att försvara slottet.Utsikt över Mariefred.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar