lördag 21 januari 2017

En fotografs sista resa

Nils Strindberg är känd för sina fotografier. 240 negativ från en resa som gjorde honom känd, men som han aldrig skulle komma hem ifrån; Andrées polarexpedition 1897.

Nils Strindberg föddes den 4 september 1872 i Stockholm. Hans far var kusin till författaren August Strindberg. Han studerade och tog studentexamen vid Norra Real 1890 och blev fil.kand vid Uppsala universitet 1893. 1895 fick han en tjänst som amanuens, ett slags tjänsteman, vid det som då var Stockholms högskola. Samma år blev han utvald av Salomon August Andrée att tillsammans med Nils Ekholm medfölja som den tredje medlemmen av dennes expedition till Nordpolen. Bland Strindbergs uppgifter fanns att dokumentera expeditionen med kamera.

1896 reste expeditionen till Paris för att studera flygning med gasballong, och senare samma år tog man sig till Danskön på Svalbard varifrån expeditionen skulle ta sin början med vätgasballongen Örnen. På grund av att vindarna konstant låg åt fel håll ställdes expeditionen in detta år, men året därpå var man tillbaka för ett nytt försök. Denna gång hade man ersatt den kritiske Ekholm, som sagt att ballongen skulle tappa all sin vätgas på bara 17 dagar, med Knut Frænkel. Resan skulle gå från Svalbard över polarområdet till Ryssland eller Kanada, och med lite tur passera över Nordpolen. Expeditionen rönte stort intresse från media och många stödde och sponsrade den. Den 11 juli lyfte man sakta efter att repen som höll ballongen huggits av. Redan i starten fick man problem och korgen doppades i vattnet, vilket ledde till att man kastade ballast överbord. Det ledde i sin tur till att ballongen blev för lätt och steg för högt, ända upp till 700 m höjd. På denna höjd bidrog det låga lufttrycket till att ballongen tappade sin värdefulla vätgas ännu snabbare än vad den kritiske Ekholm räknat med. Efter 10 tim och 29 min gjorde Örnen åter kontakt med marken. Under de följande 41 timmarna ömsom flög ballongen och ömsom släpades korgen mot marken, innan det tog stopp i en relativt mjuk landning.

Expeditionen samrådde och kom överens om att gå tillbaka mot ett av de två förberedda läger med utrustning som placerats ut ifall något skulle gå fel. Här började Strindberg på allvar dokumentera livet för expeditionsmedlemmarna. Totalt kom Strindberg att ta ungefär 200 foton med den sju kg tunga kameran. Ett av de mest kända fotografierna är där ingenjör Andrée och Frænkel syns tillsammans med den havererade Örnen. I oktober avled alla tre efter att man nått Vitön i nordöstra Svalbard. Orsaken till att alla tre till synes avlidit inom en kort tid är okänd, men teorierna är många. Först 33 år senare, 1930, återfanns lägret och männens kvarlevor av det norska sälfångstfartyget Bratvaag.

Efter återfinnandet så har expeditionen, dess motiv och genomförande diskuterats och ifrågasatts många gånger. Strindbergs roll i den har omvärderats med åren, och han visas uppskattning för att han, trots att han var fysiskt otränad och dåligt förberedd på ett liv i polartrakterna, ett permanent tillstånd av kollaps av utmattning och köld, ändå fortsatte att fotografera. 240 negativ återfanns på Vitön, av vilka 93 kunde framkallas på Kungliga Tekniska Högskolan. Även Strindbergs kvalitéer som fotograf har diskuterats, där många anser att bilderna har en hög konstnärlig kvalitet. Både Andrée och Strindberg skrev dagböcker, där Strindbergs dagbok i stenografisk form skriven till hans fästmö Anna var väldigt personlig, men många anser att fotografierna är en viktigare historisk källa än dagböckerna.

Nils Strindberg är begravd tillsammans med Salomon August Andrée och Knut Frænkel på Norra begravningsplatsen i Solna. Strindbergs fästmö Anna Charlier gifte senare om sig, men när hon avled kremerades hennes hjärta, och askan placerades i en silverask som begravdes bredvid Nils urna i Andrégraven.

De två andra expeditionsmedlemmarna med den första isbjörn man sköt.
Foto: Nils Strindberg. Bilden är Public Domain pga ålder
På polarisen fanns kanaler med öppet vatten som fick passeras med hjälp av båt.
Foto: Nils Strindberg. Bilden är Public Domain pga ålder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar