onsdag 25 november 2015

Kritik mot nytt förslag om åtelkameror

Jägarnas Riksförbund, JRF, riktar kritik mot delar av det förslag om regelverk kring åtelkameror som är under utarbetande. JRF grundar sin kritik på att åtelkameror är ett viktigt verktyg i arbetet med att förvalta den allt större vildsvinsstammen.

I förslaget finns bland annat regler om att kameran inte får sitta mer än 50 cm över marknivå och täcka maximalt 36 kvadratmeter. Enligt JRF är förslaget inte rimligt då en kamera täcker mer än 36 kvadratmeter om den sitter på 50 cm höjd och riktas rakt fram. Om man riktar den nedåt för att klara ytkravet kommer endast djurens ben och klöver att bli med på bilderna.

Man hävdar också att det finns otydligheter kring kravet på hur det fotograferade området skall märkas ut, samt en tidsregel som saknar anpassning efter solens upp- och nedgång.

Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent hos JRF sammanfattar att förslaget är alltför byråkratiskt komplicerat och ställer krav som inte bara är onödiga utan dessutom inte är förenliga med varandra.

/Fotofyndet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar