fredag 13 november 2015

Karolinskas fotoförbud granskas

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har väldigt strikta regler när det gäller fotografering, något som debatteras i bland annat tidningen Journalisten och Dagens Nyheter just nu. Inga patienter får visas i bilderna, och utan medgivande kan man väl ha förståelse för det. Men i ett av exempelfallen, där fotografen Elisabeth Ubbe, nekats att dokumentera en operation trots medgivande från både patient och läkare är något svårare att förstå.

Exempelfallet handlar om en metod att rekonstruera delar av kvinnans kön, på flickor som utsats för könsstympning. Att visa en bild från operationen skulle behövas i reportaget och både patient och läkare gav därför sina medgivanden. Från sjukhusets pressavdelning var det dock kalla handen. Enligt Journalisten beror detta på att det finns en risk att operationen går fel och att bilderna kan ge en felaktig bild av händelseförloppet.

För att få fotografera på sjukhuset gäller att få tillstånd från patient, läkare, sjukhusets kommunikationsavdelning samt sjukhusets jurist. Medgivande från patienten ska ges innan besöket, vilket omöjliggör all fotografering på akutmottagningen.

Ett komplext problem som innehåller både journalistiska intressen och skydd för integriteten.

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar