lördag 9 november 2019

30 år sedan Berlinmurens fall

Idag är det exakt 30 år sedan Berlinmuren föll och den starkaste symbolen för uppdelningen mellan öst- och västblocken försvann.

Muren byggdes 1961 som ett skydd mot den flykt av invånare från Östtyskland till väst som börjat redan 1951. Ett stort problem var att det främst var välutbildade människor som flydde till väst, genom den öppning som Berlin då fortfarande var från det i övrigt avstängda Östtyskland. Läkare, lärare, ingenjörer flydde och förutom att det var en stor prestigeförlust att människor självmant valde att lämna det perfekta land man var i färd med att skapa, så blev det även rent praktiska problem när det saknades folk med utbildning.

Bild av Berlinmuren 1986. Grafitti på västsidan och förbudszonen på östsidan.
Av Noir, CC BY-SA 3.0, Länk

Totalt flydde 2,7 miljoner människor till väst innan man i augusti 1961 spärrade av och byggde en järnring kring Västberlin. Först i form av rep den 13 augusti 1961, som snart byttes mot taggtråd alltmedan muren började byggas. Under de 28 år som muren delade Berlin i två delar förfinades skyddet på östsidan, genom att en zon med tillträdesförbud lades till längs hela muren. I den här zonen sköts ungefär 100 människor ihjäl under flyktförsök genom åren.

När 1989 Ungern hade släppt på utresereglerna mot Österrike såg många östmedborgare återigen sin chans att fly, och många tog sina Trabanter och reste till Ungern. Den östtyska ledningen insåg till slut att man var tvungen att möta kraven från sin befolkning på något sätt, och tog därför beslut om att lätta på utresereglerna. Under en presskonferens där partifunktionären Günter Schabowski skulle meddela att det från och med dagen efter kl 10 skulle gå att ansöka om utresa enligt de nya reglerna satt den dåligt påläste Schabowski och sa att det skulle bli i princip fritt att resa till väst, och på frågan från en journalist om när reglerna skulle börja gälla fällde han de numera klassiska orden:

"Efter vad jag vet träder … är det omgående, genast!"

Ett folk som kämpat i årtionden för sin frihet behöver inte mer för att ta initiativ och tusentals begav sig till gränskontrollerna. Gränsvakterna saknade direktiv och många kunde inte nå sina överordnade, och såg inget alternativ till att släppa igenom folk. Kl 23.30 slopades passkontrollen i den första kontrollen och folk strömmade fritt till Västberlin.

Muren revs till största delen under 1990 och idag finns några små delar kvar som minne från den här tiden. Dessutom finns muren utmärkt i gatsten eller på annat sätt längs hela sin sträckning. Den stora zonen på östra sidan om muren var mycket värdefull i en storstad som Berlin och började omedelbart att exploateras.

/Christer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar