måndag 16 oktober 2017

Jägare slipper krav vid åtelfotografering

I maj 2018 kan jägare komma att slippa tillstånds- och anmälningskrav för åtelkameror. Nu framför Jägarnas Riksförbund också önskemål om att kravet på skyltning slopas.

– Dels finns risk att den som har sitt namn på skylten trakasseras av jaktfientliga, dels finns risken att kameran stjäls, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF till Jakt & Jägare

Det finns redan idag exempel på att ligor stjäl foderspridare från åtelplatser.

– Kamerorna är ännu mer stöldbegärliga eftersom de är dyrare och lätta att ta, tillägger Jens Gustafsson.

JRF har tagit upp skyltningsproblematiken i sitt svar till regeringen angående betänkandet om ny kameraövervakningslag.

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar