fredag 27 oktober 2017

36 år sedan Gåsefjärden

Idag är det exakt 36 år sedan den sovjetiska ubåten, som kom att kallas U137, gick på grund på skäret Torhamnaskär vid inloppet till Gåsefjärden utanför Karlskrona, den 27 oktober 1981.

Grundstötningen har sedan den inträffade debatterats, om den var en del i en omfattande undervattensverksamhet som Sovjetunionen och länderna i Warsawapakten riktigade mot Sverige, eller om den var en enskild händelse som berodde på undermålig teknisk utrustning och dålig moral ombord.

Ubåten visade sig senare heta S-363, och ingen vet idag egentligen varför namnet U137 angavs. Om det var ett sätt att dölja vilken ubåt det verkligen var fråga om, eller om det helt enkelt berodde på att besättningen var fruktansvärt dåliga på alla språk utom ryska.

Efter grundstötningen i Gåsefjärden antogs det att all undervattensverksamhet i svenska vatten utfördes av Warsawapakten, något som experter och allmänhet idag ifrågasätter.

/Christer

U 137, eller S-363 som den egentligen hette, på grund på
Torhamnaskär utanför Karlskrona i oktober 1981.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar