fredag 15 april 2016

Vårdkase

Ett ord som förekommer ibland, bland annat som namn på platser är vårdkasen. Men vad är en vårdkase och vad kommer namnet ifrån? En vårdkase är en signaleld, gjord på en hög plats med god sikt. Från en vårdkase var det fri sikt till nästa, och på så sätt kunde en kedja bildas. När vårdkasen tändes var det som ett tecken på fara, ofta att fientliga styrkor var i antågande, till lands eller till sjöss.

Första gången vårdkasar nämns är i Eddan, från 1200-talet, och sista gången systemet användes skarpt var 1854 under Krimkriget.

Själva kasen bestod av en kraftig trädstam med smalare trädstammar lutad mot. Höjden 10-12 m och 5 m i basen, och tätad med mossa. Inuti kasen fanns plats för bränsle, i form av tjärstubbar eller tunnor med tjära. Konstruktionen medgav också övernattning i kasen, för kasvakten. Kasvakten bestod ofta av minst två personer. Själva kasen skulle finnas uppbyggd och väl underhållen jämt, medan bemanningen sattes in i tider av osäkerhet.

Vårdkasen på Korpberget i Huddinge kommun.

Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar