tisdag 15 juli 2014

Operation Overlords betydelse för efterkrigstidens Europa

När de allierade planerade en invasion av det tyskockuperade Västeuropa under åren 1942-44 var det den tyske fienden som skulle besegras. Nu, med facit i hand, går det att fundera lite på hur viktig invasionen var, även för den senare delen av 1900-talet.

Den sovjetiske ledaren Josef Stalins största skräck var en konflikt med Nazityskland. Om det vittnar många, bland annat det sovjetiska sändebudet i Sverige, madam Kollontaj, och det skulle visa sig att Stalin fick rätt, åtminstone gällande att denna konflikt skulle drabba moder Ryssland mycket hårt. Därför ställde Stalin krav på att hans allierade, främst USA och Storbritannien, skulle öppna en andra front, som skulle kräva resurser och trupper från de tyska stridskrafterna att försvara sig mot. Den 6 juni 1944 genomfördes Operation Overlord, på dagen D, och allierade trupper började röra sig fram genom Frankrike, Holland, Belgien och senare Tyskland.

Ganska tidigt när man såg varthän kriget var på väg, att krigslyckan inte längre stod på tyskarnas sida, började både Sovjet och de västallierade att fundera på tiden efter kriget och insåg vikten av att skaffa sig ett bra utgångsläge. Detta innebar att slutskedet av kriget närmast kan liknas vid en kapplöpning.

Som de flesta av oss vet så intog den sovjetiska armén Berlin och fortsatte rycka fram ytterligare en bit innan man nådde de första trupperna från de västallierade. Ett vapenstillestånd nåddes och man började föra förhandlingar om hur Tyskland och de tidigare ockuperade områdena skulle styras under de första åren efter kriget. Tyskland delades upp i fyra zoner som styrdes av Storbritannien (nordväst), Frankrike (väst), USA (söder) och Sovjetunionen (centrum). Idag vet vi att läget vid vapenstilleståndet 1945 skulle komma att gälla som gräns mellan öst och väst ända till 1989-90. Som gräns mellan kommunism och kapitalism, och i många fall mellan fattigdom och välmående.

Vad hade hänt om kamrat Stalin inte krävt en andra front? Om inte Operation Overlord hade lyckats och de västallierade hunnit en god bit in i Tyskland innan vapenstilleståndet? Hade Stalin gått vidare till Tysklands gräns mot Belgien, Holland och Frankrike? Eller fortsatt och "befriat" även dessa länder? Troligen även Danmark? Om detta kan man bara spekulera, men nog ligger det nära till hands att tro att östblocket troligen hade omfattat en större del av Europa om så varit fallet, där Engelska kanalen får ses som en trolig västlig gräns och Östersjön som den nordliga.

Så sammanfattningsvis kan man nog säga att invasionen i Normandie var otroligt viktig, inte bara för andra världskrigets utgång utan även för utvecklingen för Västeuropas demokratier.

/CH

Den amerikanska kyrkogården i Normandie, med alla stupade från
invasionen på Dagen D, 6 juni 1944.

Foto: Nikonmania
Licensierad enligt Creative Commons

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar