söndag 7 januari 2018

Ny lag om integritetsintrång

En ny lag har trätt i kraft från och med årsskiftet. Den heter Olaga integritetsintrång och påverkar till viss del oss fotografer. Det som enligt den nya lagen klassas som olaga intrång i privatlivet är om man sprider bilder eller andra uppgifter om någon annans sexualliv, hälsotillstånd eller att en person utsatts för vissa typer av brott. Hela syftet med lagen är att ge möjlighet att komma åt trakasserier på nätet, som hämndporr.

Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet kan anses som grovt blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Fotografer som bör ta detta i beaktande är sådana som fotograferar olyckor. Även fotografer som använder nakenmodeller gör gott i att skriva avtal med modellerna, då det annars kan förekomma att fotografen anmäls av modellen i efterhand, och då hävdar att bilderna togs för privata syften och inte för publicering.

/Christer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar