måndag 4 september 2017

Igår var det femtio år sedan högertrafikomläggningen

Den svenska högertrafiken hade varit omdebatterad i många år, ja flera hundra år faktiskt, innan det väl togs ett besllut om att gå från vänster- till högertrafik den 3 september 1967. Den första högertrafikförordningen kom faktiskt redan 1718, men den blev ersatt av en som stadgade vänstertrafik redan 1734. Allt eftersom resten av Europa började införa högertrafik så blev det mer och mer klart att Sverige också borde ha det. Förslag väcktes i riksdagen 1934, 1939, 1941, 1943, 1945 och 1953. 1954 föreslog en kommitté rakt och enkelt att högertrafik borde införas.

För att höra vad invånarna tyckte så genomfördes en rådgivande folkomröstning 1955. Valresultatet var helt förkrossande. Det lustiga var att det var att behålla vänstertrafiken som vann med 82,9%. Trots detta så fortsatte frågan att utredas, och 1963 togs beslutet i riksdagen att man 1967 skulle gå över till högertrafik. I riksdagen var majoriteten stor för högertrafikomläggningen.

Därefter vidtog en lång tid av utbildning och ökande av medvetenhet, så att alla skulle veta hur man skulle gå och köra, stor som liten.

Personbilar i Sverige var redan under vänstertrafiktiden i regel vänsterstyrda. Eftersom det var en klar majoritet av länderna i Europa som hade högertrafik, så var marknaden helt enkelt större för vänsterstyrda bilar. För bussar var det däremot en annan sak, där var samtliga högerstyrda och hade bussdörren mot vägkanten. En stor del av omkostnaderna för högertrafikomläggningen var de anslag som kunde sökas av bussbolagen för att bygga om sina bussar. Många bussar som hade dörren framför främre hjulaxeln, gick inte att bygga om då man i så fall skulle vara tvungen att flytta förarplatsen också. Många av dessa skänktes istället till Pakistan som nödhjälp.

Exempel på högerstyrd buss med dörren på vänster sida,
framför främre hjulaxeln
Foto: Christer Hägglud

Den 3 september var Dagen H, och det var under dagen förbjudet med privatbilism under vissa tider, radion hade program om omläggningen med CeGe Hammarlund och mycket kretsade kring just detta. En större olycka i samband med omläggningen skedde i Gagnef i Dalarna, där en rattfyllerist körde på vänster sida och frontalkrockade med en annan bilist.

/Christer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar