söndag 3 september 2017

Årets älgjakt startar

Idag, den 3 september, startar årets septemberjakt på älg i de län där sådan jakt tillåts. Den pågår till 25 september, då uppehåll görs för älgens brunstperiod.

De jagande skall informera om var jakt sker. Älgjakten är också mycket viktig för skogsbrukets fortlevnad och för allas vår trafiksäkerhet. Därför bör du iakta försiktighet om du trots allt vistas i skogen, samt göra det du kan för att inte störa jakten.

Har du möjlighet att följa med en jägare på älgjakt? Grattis, ta den chansen, det finns många fantastiska möjligheter till bilder där.

/Christer

Älg, Alces alces. Europas största hjortdjur.
Foto: Christer Hägglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar