måndag 24 augusti 2015

Den döende staden

Ja, den rubriken låter inte så rolig och det är den inte heller. Men för mig är den ändå förknippad med något positivt då den är rubriken på ett tidningsreportage som innehåller bilder som jag tagit. Fick uppdraget av en kontakt i början av juli, och det löd ungefär att en tidning skulle skriva om två olika städer i Sverige, en där stadskärnan är döende med nedlagda butiker, och en där stadskärnan lever. Båda har blomstrande köpcentrum utanför stadskärnan, men där det finns en avsevärd skillnad mellan hur man underlättat respektive försvårat för biltrafiken i centrum.

Mitt uppdrag blev att illustrera stadsdöden i den staden, vilket jag gjorde. Jag levererade fem bilder och fick två med i tidningen. Tidningen betalade en rimlig ersättning plus resa för uppdraget.

Tidningen heter Motor och ges ut av Motormännens Riksförbund.

/Christer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar