fredag 17 januari 2020

Inspirerande av Von Wong

Jag har nämnt förut att jag tycker att den amerikanske fotografen Benjamin Von Wong är inspirerande. Von Wong är engagerad i miljörörelsen och gör numera nästan uteslutande stora projekt som på ett eller annat sätt rör miljöarbete.

För att göra folk medvetna om problemen med kol som energikälla gjorde han en plåtning med Wasteland Warriors i Tyskland, där det gamla gruvområdet i Ferropolis blev en utmärkt kuliss. Tanken med bilderna är att vi ska förstå att om vi inte ser upp kommer syre att bli en bristvara som det kommer att handlas med och kanske till och med bli krig om.

Vi får se hur fotograferingen planeras, hur man bygger rekvisita, förändrar rekvisitan för att få ett slitet och apokalyptiskt utseende, bygger upp ljuset och till sist tar bilderna. Notera att videoserien består av tre delar, den inbäddade nedan är del 1.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar