tisdag 22 december 2015

Återkallelse av hundpejl

En importör av USA-versionen av hundpejlutrustningen Garmin Astro T5 har av Post- och Telestyrelsen, PTS, ålagts att kalla tillbaka såld utrustning och lämna in den för destruktion. Anledningen är att den amerikanska versionen sänder på ett frekvensområde som i Sverige används av Försvarsmakten. Försvarsmakten och PTS har tillsammans gjort mätningar för att se i vilken utsträckning den egna utrustningen störs, och kommit fram till att utrustning som befinner sig inom 18 km riskerar att störas.

Modellen som är avsedd för USA har skydd för att inte kunna användas utanför den tänkta marknaden, men på den variant som säljs i Sverige uppges detta skydd vara åsidosatt. Detta visar enligt PTS att någon medvetet brutit mot gällande regler. Garmin Astro T5 finns också i en variant som är godkänd för användning i Europa

Den som trots detta använder denna eller annan utrustning som sänder på militära frekvenser riskerar att åtalas för brott. Som vi alla känner till så har Försvareta Radioanstalt, FRA, god kontroll på vad som sänds genom luften både inom och utom riket, så man gör nog säkrast i att följa regelverket.

Garmin Astro handenhet

Foto: GarminInga kommentarer:

Skicka en kommentar