fredag 7 augusti 2009

Geo-taggning

Att geo-tagga sin bilder, dvs att med hjälp av en GPS ange i bildens EXIF var den är tagen, blir mer och mer populärt. Det finns en mängd olika lösningar och ännu fler programvaror. Vissa GPS:er tar en bild med ett bestämt tidsintervall. Passar den som sitter stilla länge eller som rör sig med låg hastighet. Andra kommunicerar med kameran på något vis och tar en position exakt när en bild tas. Passar den som rör sig fort. Gemensamt för båda är att man använder tiden för positionen och tiden när bilden togs för att matcha ihop bild och position och med de flesta mottagare följer en programvara som är mer eller mindre anpassad för mottagaren.

För Nikon-modellerna som använder den 10-poliga kontakten finns det dessutom en GPS-mottagare som lägger in positionen i bildens EXIF direkt i kameran. Mycket smidigt.

Vi presenterar idag en ny produkt, Bilora Geo Tagger som hör till den andra kategorin ovan, dvs att den tar en position när en bild tas. Den monteras i blixtskon och får där en signal från kameran varje gång avtryckaren trycks ned. Produkten är mycket intressant och vi hoppas återkomma med ett utförligt test inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar